Naturavtalen og grønne investeringer forbundsledere Finansforbundet og Naturviterne

Grønne investeringer skal redde biologisk mangfold

Verden har fått en ny naturavtale. Målet er at minst 30 prosent av land og hav på jorden skal bevares innen 2030. For å løse naturkrisen trengs det kunnskap om natur hos alle aktører i samfunnet, særlig må næringsliv og finans være med på laget.

Finansforbundet og Naturviterne arrangerer et gratis seminar om "Naturavtalen og grønne investeringer" i Oslo 20. april: 

  • For mer informasjon og påmelding

Viktig fagkompetanse

— Fagkompetansen naturvitere representerer vil bare bli viktigere når vi skal nå målene i naturavtalen, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne

— Og det gjelder ikke bare i offentlig forvaltning og direkte naturbasert næringsliv, men også innen all annen næringsvirksomhet som på en eller annen måte gir et fotavtrykk på naturen, sier Wedege.

Vigdis Mathisen, forbundsleder Finansforbundet

Han får støtte fra Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet:

— Den grønne omstillingen stiller nye krav til kompetanse i arbeidslivet. Vi ønsker å utfordre på at man allerede nå tar en aktiv rolle i å utvikle den kompetansen som trengs for å vurdere natur- og klima før en ny reguleringsbølge. Selskaper som er tidlig ute kan tjene på å ta en ledende posisjon, sier Mathisen.

—  Den raske utviklingen innen bærekraftsområdet har gjort at det er stor mangel på kompetanse i næringslivet. Vi må samarbeide på tvers av næring og akademia med kompetansehevning både i utdanningsløpet og i bedriftene, sier hun.

EUs nye grønne regler

Den globale naturavtalen må også sees i sammenheng med Europas grønne giv (European Green Deal) Strategien for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

— EU har jo arbeidet med sitt regelverk i lengre tid nå, basert på sine miljøpolitiske mål. Det blir derfor spennende å se hvilke justeringer av dette arbeidet EU nå gjør, for å imøtekomme målene i Naturavtalen, sier Wedege.

Avtalen er såpass ny, at EU neppe har full oversikt over nødvendige grep selv. Spørsmålet blir jo også om Norge bare skal vente på EU, eller selv ta initiativ til å raskt gjennomføre nødvendige krav. Naturviterne mener det vil kle Norge å lede an i dette arbeidet, selv om man naturlig nok ser hen til det som foregår hos våre viktigste samarbeidspartnere også.

Seminar om naturavtalen og grønne investeringer 20. april

Naturavtalen og grønne investeringer

Tema som drøftes på seminaret:

Mye av norsk næringsliv bygger på våre felles naturressurser. Når naturen er truet, er det ødeleggende for næringsgrunnlaget. Klimaendringene medfører allerede store kostnader og risiko for tap av investeringer og ressurser.

Fremover må banker, pensjonsordninger og forsikringsselskaper vurdere hvilke investeringer som er gode og dårlige for natur og klima. Bedrifter må i langt større grad kunne gjøre rede foravtrykket av egen aktivitet og vise at de ikke bidrar til nedbygging av natur.

Selskaper som er tidlig ute kan tjene på å ta ledende posisjon. Men hvordan skal mindre bedrifter tilpasse seg, hvordan unngå grønnvasking og hvilken kompetanse trengs for å vurdere om noe faktisk er grønt eller ikke?

  • For mer informasjon og påmelding
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere