Et godt arbeidsmiljø er noe som må vedlikeholdes hele året

Godt arbeidsmiljø kan ikke bare være et nyttårsforsett

Et godt arbeidsmiljø er noe som må vedlikeholdes hele året. Det er spesielt seks områder som er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle områdene berører samarbeidet mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse.

Kutte uvaner, trene mer og spise sunnere. Vi kjenner alle til nyttårsforsetter om å komme seg over dørstokkmila og fylle handlekurven med lavkarbo og brokkoli.

Det er ingenting galt med å forsøke å etablere nye vaner for det nye året. Utfordringen er bare at vanene ikke alltid setter seg, mens uvanene ikke synes å ville løsne. Da blir det fort med intensjonen og den ekstra innsatsen i januar.

Slik skal og kan det ikke være med arbeidsmiljøet. Godt arbeidsmiljø er noe som krever kontinuerlig innsats og vedlikehold. Det er viktig for å redusere sykefravær og bidra til trivsel og motivasjon.

Det er ledelsen som er ansvarlig for å sikre og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Dersom du opplever utfordringer med arbeidsmiljøet er det viktig at dette blir fulgt opp.

Tillitsvalgte har som del av avtalen om inkluderende arbeidsliv anledning til å løfte diskusjoner om arbeidsmiljø og ta initiativ ovenfor ledelsen for å bedre arbeidsmiljøet dersom det er behov for det.

Det å jobbe med arbeidsmiljø kan være både morsomt og givende. Kollegaer som i fellesskap løser utfordringer og lærer av hverandre, gir energi og glede.

Det å jobbe sammen for et godt arbeidsmiljø, gjør at en kan bli kjent med folk på nye måter, og samtidig selv reflektere over hva som er viktig for egen trivsel. Mange opplever selv å bli tryggere i rollen som leder eller tillitsvalgt gjennom refleksjon og diskusjon rundt arbeidsmiljøet på arbeidsplassen sin  

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har identifisert seks områder som er spesielt viktig for ethvert arbeidsmiljø:

  • Godt samspill mellom ledelse og ansatte: En synlig og støttende leder, som fordeler oppgaver rettferdig, evner å kommunisere om utfordringer, ønsker og behov er viktig for hvordan ansatte opplever arbeidshverdagen.
  • Balanse mellom krav og innflytelse: Det må stilles krav som samsvarer med egen innflytelse, medvirkning og medbestemmelse i arbeidshverdagen.
  • Tydelige forventninger: Klare forventninger til hva, hvordan og når noe skal gjøres gir trivsel, trygghet og mestring.
  • Anerkjennelse og tilbakemeldinger: Alle trenger vi litt ros. Positive og konstruktive tilbakemeldinger gir energi og motivasjon.
  • Forutsigbarhet: Trygget ved endringer og omstilling reduserer usikkerhet. Vi trenger alle en følelse av innflytelse og kontroll.
  • Åpenhet og respekt: Det å møte andre med åpenhet og respekt skaper samhold og reduserer konflikter. God dialog mellom ansatt og ledelse er viktig for et godt arbeidsmiljø.
     

Alle disse områdene berører dialogen mellom tillitsvalgte, ansatte og ledelse. Godt partssamarbeid og dialog mellom partene bidrar til å sikre et godt arbeidsmiljø.

Ønsker du å lære mer om arbeidsmiljø og hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøet hos deg, kan du besøke arbeidsmiljøportalen, hvor det også finnes egne kursmoduler.

På Naturviternes nettside finner du en egen guide til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) og arbeidsmiljø. Alle tillitsvalgte i Naturviterne får dessuten tilbud om grunnkursopplæring, hvor blant annet inkluderende arbeidsliv er en del av kurspakken.

Og på nettsiden enbradagpåjobben.no er det laget egne informasjonsvideoer om vanlige arbeidsmiljøutfordringer og hvordan jobbe med disse. Det er også laget et eget enkelt kursopplegg som kan brukes av ledere, tillitsvalgte og ansatte i fellesskap.

Har du spørsmål, ønsker råd til hvordan jobbe med arbeidsmiljøet i din bedrift eller vurderer å bli tillitsvalgt i Naturviterne, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere