Vårflom ved Trysilelva mai 2018

Gjennomslag for økt bevilgning til NVEs flom- og skredsikringstiltak

— Det er gledelig at regjeringen har bevilget 100 millioner mer til NVE for forebyggende flom- og skredsikring i revidert statsbudsjett. Naturviterne har i flere år spilt dette inn til statsbudsjettet, sier forbundsleder Dagfinn S. Hatløy i Naturviterne.

Det har vært et behov for mer forebygging og klimatilpasning som sikrer hus, hjem, eiendom, næring og samfunnsviktig infrastruktur i hele landet.  Naturbaserte løsninger blir og en viktig del av de forebyggende tiltak mot naturfarer framover. 

Det er viktig at vårens ekstra bevilgninger følges opp årlig i statsbudsjett med mer sikringsmidler, skal vi forebygge og redusere skader fra flom- og skred i et villere og våtere klima. Slik forebygging er tiltak med høy samfunnsnytte.

— Naturviterkompetanse og god kapasitet på arealplanlegging i kommunene, blir også svært viktig framover skal vi forebygge naturfarer i tide, sier Hatløy.

Naturviterne mener NVE sin vårflomanalyse som varsel fare for storflom i vassdrag både i Nord og Sør-Norge, er en tydelig påminning til oss alle om at samfunnet må bruke vesentlige med ressurser på klimatilpasning og sikring.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere