Lokallag

Fire tips til et aktivt lokallag 

Et aktivt lokallag skaper samhold og gir deg som tillitsvalgt den støtten og forankringen du trenger for å kunne representere medlemmene i møte med ledelsen. 

1. Medlemsmøter

Medlemsmøtene er fundamentet i et aktivt lokallag. I medlemsmøtene møtes medlemmene og man får en forståelse for hvem Naturviterne er på vår arbeidsplass. Innretningen av medlemsmøtene avhenger av virksomhetsstrukturen. Fysiske møter gir best diskusjonen og samhandling, men selv virksomheter som er spredt over hele landet får til sterke lokallag gjennom digitale medlemsmøter.

Temaer for medlemsmøtene kan være:

  • Lønnsforhandlinger hva bør vi vektlegge i år/ indikasjoner fra arbeidsgiver
  • Lokal lønnspolitikk, samarbeidsavtale og andre lokale avtaler
  • Saker som skal drøftes eller forhandles med arbeidsgiver
  • Andre aktuelle saker som berører medlemmene

Hva med å gjøre noe ekstra ut av medlemsmøtet? Naturviterne kan dekke enkel bevertning på medlemsmøtet. Hør med din sektors sekretariatskontakt for hva som kan dekkes.

2. Innspill og arbeidsgrupper

Driften av lokallaget skal ikke kun gjøres av de tillitsvalgte. Som tillitsvalgt kan du trekke på kompetansen som finnes i medlemsmassen. Bred involvering av medlemmer gir saker god demokratisk forankring, i tillegg til at medlemmene opplever å være en del av et lokalt naturviter-fellesskap. 

I større saker, som for eksempel lønnsforhandling, omorganisering eller revidering av lokal lønnspolitikk, kan en formell innspillsrunde både skape engasjement rundt tematikken, i tillegg til at du som tillitsvalgt får nødvendig forankring. 

Noen medlemmer brenner mer for enkelte saker enn andre, kanskje kan disse inngå i en arbeidsgruppe som ser nærmere på den aktuelle tematikken?

3. Teams-rom eller annen digital kontaktflate

Et teams-rom eller liknende digitale kontaktflater kan gjøre den administrative siden ved å være tillitsvalgt enklere. En digital kontaktflate gjør at enkle spørsmål og avklaringer til medlemmene kan avklares raskt, samtidig som at man har en felles plattform hvor innspill, tanker og ideer kan ytres og diskuteres. 

4. Hva skjer sentralt?

For å kunne representere medlemmene i ulike samarbeidsfora og forhandlinger er vi i Naturviterne sentralt helt avhengig av å vite hva medlemmene er opptatt av. Vi kommer derfor gjerne til dere for å høre hva som opptar medlemmene for tiden, og kan samtidig si litt om hva som beveger seg sentralt og som vi har et ekstra fokus på akkurat nå. Ta kontakt med sekretariatskontakten for din sektor for å avtale et møte.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere