Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Et inkluderende arbeidsliv er for alle

Nå i pride-måneden juni opplever vi en lang rekke bedrifter, organisasjoner og andre som smykker seg med regnbueflagget. Også vi i Naturviterne har regnbuelogo denne måneden – og så kan man kanskje spørre seg hvorfor vi som fagforening er opptatt av LHBT+-rettigheter?

Naturviterne arbeider for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv som skal speile samfunnet i hele sin bredde, og dette betyr selvsagt også å støtte opp under LHBT+-rettigheter. Trygghet er en grunnleggende rettighet i enhver arbeids- eller studenttilværelse, men mange lesbiske, homofile og transpersoner har blitt fratatt denne tryggheten gjennom både diskriminering og sågar regelrett trakassering og vold.

Skjønt «har blitt» – her kan jeg like gjerne skrive i nåtid. Fortsatt er det dessverre slik at mange LHBT+-personer i Norge opplever diskriminering og utrygghet i arbeids- eller studiesituasjonen sin. Tidligere i år publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en nasjonal spørreundersøkelse som viser at skeive er mindre tilfredse med livet enn resten av befolkningen i Norge:

Særlig gjaldt dette temaer som psykisk helse og privatøkonomi.

Undersøkelsen inkluderte homofile, lesbiske, bifile og personer som er seksuelt tiltrukket av alle kjønn (LHB+) – men omfattet altså ikke transpersoner, interkjønnpersoner eller queer-personer. Det er derfor grunn til å tro at det er en del mørketall her.

Norge har kommet langt de siste årene når det gjelder LHBT+-personers rettigheter, men fortsatt forekommer det eksempler på diskriminering også i arbeidslivet. Så sent som i 2013 kom en Fafo-rapport som viste at LHBT+-personer fortsatt diskrimineres i arbeidslivet:

I Naturviterne arbeider vi året rundt for medlemmenes rettigheter og jeg synes pride-måneden juni er en god anledning til å minne våre LHBT+-medlemmer på at vi selvsagt er her for dere også. Ingen skal behøve å oppleve diskriminering eller trakassering i arbeidslivet eller studentlivet på grunn av seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Som homofil mann kjenner jeg altfor godt til eksempler på diskriminering av LHBT+-personer i Norge – også i nyere tid. Selv har jeg vært heldig og sluppet å oppleve noe slikt på kroppen, men jeg har flere venner og bekjente som har vært utsatt for vold og trakassering.

Jeg oppfordrer alle arbeidsgivere til å ta dette på alvor. Jobb sammen med de lokale tillitsvalgte for å skape en god og trygg arbeidshverdag for alle. Om dere synes temaet er vanskelig eller komplisert oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som tilbyr kurs i rosa kompetanse i arbeidslivet.

Vi har ikke mange saker der våre medlemmer blir forskjellsbehandlet på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet, men som studiene nevnt over viser er dette noe som fortsatt forekommer. Kanskje er det mange som ikke tør ta kontakt med oss når de opplever slik diskriminering. Og kanskje skyldes dette igjen at vi ikke har vært flinke nok til å synliggjøre det selvsagte i at en fagforenings oppgaver også består i å hjelpe LHBT+-medlemmer som opplever diskriminering.

Avslutningsvis vil jeg derfor benytte anledningen under pride-måneden til å oppfordre alle LHBT+-medlemmer som opplever diskriminering, enten det er som arbeidstaker eller student, om å ta kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe. Og til alle våre tillitsvalgte; ta kontakt dersom dere opplever at kolleger blir diskriminert. Naturviterne er en fagforening med hjerte for bærekraft – og et arbeidsliv kan aldri bli bærekraftig dersom mennesker diskrimineres på grunnlag av noe så grunnleggende som kjønns- eller seksualidentitet.

Jeg ønsker dere alle en fantastisk pride-måned – feir med stolthet, bruk utestemme og ta vare på hverandre!

Har du behov for å komme i kontakt med oss?

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere