Ambisjoner er viktig for naturvitere også

Er vi ambisiøse nok?

Undersøkelse viser at mange nordmenn er beskjedne, så kanskje må du stikke hodet frem mer enn hva som kjennes behagelig der og da. Merete Skaug, generalsekretær, skriver om ambisjoner på Naturviterbloggen.

En definisjon på ambisjon er lyst til å hevde seg, ærgjerrighet, plan eller forventning om et ønsket mål. Ambisjoner kan være på vegne av seg selv, på vegne av en gruppe eller på samfunnets vegne. De individuelle ambisjonene er det hver enkelt av oss som setter, med bakgrunn i hvem vi er og de verdier og erfaringer vi har opparbeidet oss.

Liker trygghet og langsiktighet

Det er nettopp avholdt en internasjonal mobilitetsundersøkelse som tar pulsen på internasjonale arbeidslivstrender (Ranstad Work Monitor). Denne sier at vi nordmenn er mer opptatt av trygghet og langsiktighet enn av forfremmelser, og kanskje litt engstelige for forandringer. Det å ha en riktig balanse mellom jobb og privatliv og fleksibilitet til å planlegge arbeidsdagen betyr adskillig mer for norske arbeidstakere enn i de fleste land vi sammenliknes med.

Undersøkelsen viser også at nordmenn i større grad enn andre mener at ansvaret for personlig utvikling ligger på dem selv, og at personlig utvikling er en kombinasjon av personlig og jobbmessig utvikling. Vi er også mer tilfredse med nåværende arbeidsgiver og mer fornøyde med jobben enn i andre land.

Ambisjoner er bra

I Naturviterne er mange veldig opptatt av faget sitt, og av hvilke konsekvenser utøvelsen av jobben har for naturen og samfunnet. For å oppnå best mulig resultater på dette feltet er det vesentlig å være i jobber hvor det er stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Det er viktig at naturviterkompetansen blir hørt og tatt til følge i beslutningsprosesser både i offentlig og privat sektor. Har man ambisjoner om å formidle fagkunnskap til et bredere publikum kan det være naturlig å søke lederjobber.

Det å ha ambisjoner er bra, det betyr at man har mål og vil noe. Det kan være motiverende og skape engasjement å kjenne at man får resultater, eller i hvert fall nærmer seg det.  Viljestyrke er viktig for å gjennomføre ting, og ambisjoner bidrar til at denne blir større. Viljestyrke kan trenes, og utgangspunktet er at du må finne ut hva som virkelig driver deg, hvilke tanker, følelser og behov du har.

Så ha en positiv holdning til dine ambisjoner, om det er på vegne av deg selv, samfunnet eller begge deler. Skriv dem gjerne ned, tenk gjennom dine prioriteringer og over hvordan du vil jobbe for å realisere dem. Undersøkelsen viser også at nordmenn generelt er beskjedne, så kanskje må du stikke hodet frem mer enn hva som kjennes behagelig der og da. Likevel kan det være nødvendig for å oppnå det du vil.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere