Pensjonsforhandlinger er avsluttet

Enighet om ny pensjonsordning for offentlig sektor

Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen.

  • Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, m.m.
  • Arbeidstakerne har vært representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden har vært representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter
  • Avtalen skal forankres hos medlemmene, frist for godkjenning 1. juli.
  • Arbeids- og sosialdepartementet sin nettside om for ny pensjonsordning

Lørdag 3. mars ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800 000 ansatte i offentlig sektor avsluttet.

– Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner.

Dagens pensjonsordning bør derfor endres, og forslaget har flere trekk som er bedre enn eksisterende ordning.

– I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb, sier Kvam.

Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden.

– Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier Kvam.

Akademikerne vil ta stilling til den fremforhandlede avtalen innen 1. juli 2018.

For nærmere informasjon:

  • Anders Kvam, forhandlingsleder Akademikerne: 932 59 591
  • Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef Akademikerne: 977 47 507
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere