Anne Helene Sandsmark og Eva Marie Stirø er tilfredse deltakere på Karrieredagen VIVO.

En mangfoldig karrieredag for naturvitere på NTNU

Vi sjekket stemningen på Karrieredagen VIVO, og ble møtt av spennende bedrifter, nysgjerrige studenter og interessant teknologi.

De fleste studenter skal om ikke altfor lenge ut på arbeidsmarkedet. På Karrieredagen VIVO møtte studentene på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i forrige uke en rekke bedrifter som kan være interessert i å ansette nyutdannede.

Karrieredagen VIVO arrangeres hvert år av linjeforeningen for biologi, kjemi og bioteknologi, Volvox & Alkymisten, og er skreddersydd for studenter innenfor disse fagfeltene. I år har Naturviterne vært medarrangør, og vi fikk gleden av å møte både de engasjerte arrangørene, bedriftene og nysgjerrige og spente studenter.

Et mangfold av fagområder

– Karrieredagen VIVO 2018 har vært planlagt lenge. Vi satte sammen et styre før sommerferien, og begynte å kontakte aktuelle bedrifter rett etter. På årets karrieredager er 19 ulike bedrifter representert, forteller Selma Granerud, leder av Karrieredagen VIVO 2018.

Selma Granerud har hatt en travel høst med planlegging av VIVO.

Området hvor VIVO arrangeres er proppfult av studenter rundt bedriftenes standplasser. Vi ser bedrifter innenfor blant annet havbruk, kjemi, bioteknologi og naturforskning.

– I fjor var det mange bedrifter innenfor havbruk på VIVO. I år er det kanskje spesielt mange bedrifter innenfor kjemi, sier Granerud, som selv studerer kjemi på andre året.

Fjernstyrt vannprøvebåt

Vi tok oss en tur rundt i lokalet, og gikk slalåm mellom stands med konkurranser, demonstrasjoner av alskens produkter og teknologier og en hel del drops og twist. Hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) var den fjernstyrte båten MS Edna midtpunktet på standen.

Oskar Pettersen forteller om MS Edna og forskningen NINA gjør.

– MS Edna er spesialbygget for å ta vannprøver. Det går et rør ned i vannet, og vannet pumpes opp gjennom et finmasket DNA-filter. På den måten fanger vi opp DNA i vannet, og kan finner ut hvilke arter som er representert, forteller Oskar Pettersen, avdelingsingeniør ved NINA.

Ifølge Pettersen kan de beskrive hele økosystemer bare ut ifra en liten vannprøve.

– I tillegg kan slike DNA-prøver lagres lenge, slik at man får historiske referanseprøver som man kan sammenligne mot. Det er spesielt interessant med tanke på klimaendringer og andre miljøpåvirkninger. Analyser av miljø-DNA er kostnadseffektiv, og i visse tilfeller sikrere for overvåkning av arter enn tradisjonelle metoder, forklarer avdelingsingeniøren. 

I vann har vi lenge hatt utfordringer i Norge med spredning av fremmede fiskearter. Ifølge Pettersen er det nødvendig å oppdage spredning raskt for å kunne sette inn effektive tiltak. Dette kan altså MS Edna hjelpe til med.

– I akvatiske miljøer er det vanskelig å finne artene uten omfattende fangstinnsats. I Norge har vi uønsket spredning av blant annet gjedde, karpe, abbor, suter, sørv, gullfisk, karuss og lake, forklarer Pettersen. 

Han forteller at NINA er på karrieredagene for å vise fram hva de jobber med og håper å vekke interesse for naturforskning blant studentene.

Framtidens kreftforskere?

Også Bente Prestegård ved Oslo Cancer Cluster er på utkikk etter forskerspirer. Oslo Cancer Cluster er en medlemsforening for rundt 90 bedrifter som driver med kreftforskning.

Kreftforskning er interessant for mange studenter, etter trafikken på standen til Oslo Cancer Cluster å dømme. Her forteller Bente Prestegård om hva medlemsforeningen gjør for sine medlemmer.

– Vi samarbeider også tett med Ullern videregående skole, og har med oss fem elever hit som vurderer studier på NTNU, forteller Prestegård.

På NTNUs stand for organisk kjemi står det en innretning bestående av et stort, retro, analogt amperemeter, en kjøleribbe, diverse ledninger og målere og noe som ser mest ut som en avansert kjøkkenvekt. Til tross for at den ikke gjør så mye av seg, er sistnevnte komponent selve hovedattraksjonen. Den produserer nemlig elektrisk energi av varmen fra en håndflate.

Denne innretningen kan utnytte restvarme, forklarer Kim Kristiansen på NTNUs stand for organisk kjemi.

– Den er laget av halvledere med ulik doping. Når disse varmes opp produseres det elektrisk energi, slik at det for eksempel er mulig å utnytte restvarme i industrien ved hjelp av den samme teknologien, forklarer Kim Kristiansen, som står på stand for å fremme videre karrieremuligheter på NTNU innenfor organisk kjemi for både bachelor- og masterstudenter.

– Fornøyd med dagen

Vi tok en prat med to tilfredse og engasjerte deltakere på Karrieredagen VIVO, som begge er nysgjerrige på hvilke type jobber de kan havne i etter studiene.


Eva Malene Stirø og Anne Helene Sandsmark studerer bioteknologi, og fant mange spennende bedrifter å snakke med på VIVO.

– Jeg synes spesielt Vectron Biosolutions stand var interessant. Vi studerer jo bioteknologi, og det er spennende å høre om hvordan bioteknologi kan brukes til medisin, sier Eva Malene Stirø.

– Dette er et bra tilbud, og det er nyttig å se hva som finnes av muligheter der ute, istemmer Anne Helene Sandsmark.

Naturviterne hadde en egen stand på karrieredagen VIVO, i tillegg til et eget kveldsarrangement med jobbsøkerkurs og bingo for medlemmer i etterkant.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere