Kollektivtilbud Ruter

Du er student helt til du kjøper enkeltbillett

Dersom en student skal reise fra Ås til Drammen tur/retur koster det 316 kr. Dette er per 14.april dyrere enn å reise tur/retur London i mai.

skrevet av Naturviternes studentstyre

Christine Riis-Pedersen, Solveig Storfjell, Thea Aurland Storholt, Sile Marie Eliassen, Vår Theresa Skrudland Hetland


Du har kanskje opplevd det selv - øyeblikket du sjekker saldoen på kontoen, og du fortviler da du innser at du må betale flere hundre kroner for å komme deg til og fra universitetet denne måneden. Alle pengene har dessverre allerede gått til husleie, mat og andre nødvendigheter.

Dette er realiteten for mange studenter i dag. Det er på høy tid å adressere dette problemet, og jobbe for at studenter får et overkommelig alternativ som passer deres livssituasjon. Et av de viktigste tiltakene politikerne kan gjøre er å subsidiere en større andel av billettprisene. I dag er student-månedskortet subsidiert slik at man får 40% avslag. Naturviterne Student mener at tilsvarende rabatt må gis på flere billetter enn bare månedskortet, slik at man kun betaler for det man benytter seg av. Dette vil være en investering i fremtiden og lette den økonomiske byrden for studentene.

Studenter sørger for at samfunnet får tilgang på utdanningen og kompetansen det er behov for. For å få en sterk og bærekraftig fremtid trenger vi studentene, altså fremtidens arbeidskraft. Kollektivtransport er nødvendig for mange studenter, men billettprisene blir stadig dyrere og økonomien stadig strammere.

Studentrabatten gjelder i dag på kollektivtransport med fylkeskommunal tjenestekontrakt, slik som Ruter. I år økte prisen på månedskortet for studenter fra 488 kr til 511 kr i Oslo og Viken. Både studenter og fullt lønnede voksne betaler nå 40 kr for enkeltbillett. Et regnestykke fra NSO (Norsk studentorganisasjon) viser at studenter med studiestøtte og utgifter per 2021 ender opp med et underskudd på hele 5047 kr hver måned. Byrådet bør bidra til å lette vår økonomiske byrde, og samtidig gi morgendagens arbeidskraft gode reisevaner.

Bruk av kollektivtransport er bærekraftig, da det har et lavere klimaavtrykk enn bil. Kollektivtransport er helt essensielt for å redusere både kø og utslipp. Studentvennlige priser er et viktig verktøy for å få flest mulig til å benytte seg av kollektivtilbudet.

Dagens prismodell er ikke bra nok. Rapporten «Ny prismodell i Oslo og Viken» utarbeidet for Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk kom i 2022. Den konkluderer med at dagens prismodell har kjente utfordringer og svakheter med tanke på sonegrenser og høy pris på enkeltbilletter. Korte reiser over sonegrenser subsidierer de lengre reisene innenfor samme sone og den dyre enkeltbilletten subsidierer den billige periodebilletten. Det er derfor behov for mer tilskudd/subsidier fra staten for å endre dagens prismodell.

Den samme rapporten konstaterer: 

“Periodebilletten gjør at de reisende må forutse reisebehovet sitt i den kommende perioden, og kan oppleves som en dyr inngang til kollektivtransporten.”

Ruter lanserte nylig en ordning kalt Reis for å senke terskelen for å ta i bruk kollektivtransport. Reis gir deg rabatt på enkeltbilletter ut ifra hvor mye du reiser i en 30 dagers periode. Rabatten starter på 2% fra andre kjøpte enkeltbillett og øker trinnvis opp til 40% etter 35 kjøpte enkeltbilletter. Selv om dette er et bra initiativ, må man reise mange turer for å oppnå 40% rabatt. For studenter mener vi det burde være 40% rabatt fra første enkeltbillett.

Under 10 års jubileet til Broen til framtiden ble Oslo fremhevet som en foregangsby. Raymond Johansen høstet velfortjent ros. Likevel ser vi i Naturviterne student til Bergen, og ønsker oss en tilsvarende rabattordning på kollektivtransport for studenter. I Bergen gir de studentrabatt på enkeltbilletter. I dag koster en enkeltbillett med kollektivselskapet Skyss bare 24 kr. Skyss sin voksenbillett koster det samme som studenter må betale hos Ruter; 40 kr.

Politikerne bør ta grep og øke subsidieringen av billettprisene for studenter. Vi trenger 40% rabatt på enkeltbilletter. Vi vil gjerne spille på lag med byrådet. Vi ønsker å bidra til Ruter sitt knallgode kollektivtilbud, men prisen må stå i stil med studenters økonomi. Utgiftspostene er mange, og inntektene fra den ekstra jobben man trenger pluss studielånet er ikke høyt nok for å matche dagens prismodell.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere