Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Bruk stemmeretten!

Norge står foran et av de mest spennende stortingsvalgene på lenge. I Naturviterne er vi opptatt av at partiene tar klima- og naturkrisen på alvor, og at de har troverdige løsninger som sikrer ivaretakelse av naturen og samtidig en bærekraftig, naturbasert verdiskaping.

Derfor er det særlig gledelig å se at nettopp klima og natur har fått en framtredende plass i årets valgkamp.

Se opptak fra Naturviternes fagseminar og poltikerdebatt 9. september:
Hvordan skape bærekraftig verdi av naturen?

Rapporter fra FNs klima- og naturpaneler er tydelige på at det trengs handling nå for å løse utfordringene med klimaendringer og tap av naturmangfold. Da trenger vi politikere som tør ta nødvendige grep!

Regjeringen sendte denne uka ut forslag til mer vern av norsk natur, blant annet gjennom nye nasjonalparker. Samtidig er det også sendt ut forslag til innstramminger i miljøregelverket i Norges mest arktiske region, Svalbard. Naturviterne støtter tiltak som ivaretar naturen for framtidige generasjoner.

Se opptak fra Naturviternes panelssamtale på Arendalsuka 2021:
Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?

Samtidig trenger vi initiativ som sikrer verdiskaping og arbeidsplasser basert på bærekraftig og naturbasert næringsutvikling. Her ser vi til stadighet at næringslivet går foran med spennende løsninger basert på eksempelvis hav og skog. Men det mangler fortsatt en del på målrettet virkemiddelbruk for å sikre grønn omstilling i næringslivet. Dette gjelder både på forsknings- og utviklingsstadiet, på etableringsstadiet og i overgangen fra gründervirksomhet til kommersiell og økonomisk bærekraftig produksjon. Om Norge skal henge med i konkurransen må vi investere mer i virkemiddelapparatet vårt.

Skal vi lykkes med å løse de utfordringene Norge står overfor er vi avhengig av naturviterkompetansen. Vi i Naturviterne heier derfor på politikere som legger god, faglig kunnskap til grunn for sine beslutninger – vi er ikke så opptatt av fargen de har på nåla på jakkeslaget. Derfor kommer vi heller ikke med en oppfordring til våre medlemmer om å stemme på det ene eller det andre partiet. Men jeg vil likevel innstendig anmode våre medlemmer til å legge vekt på kunnskapsbaserte, grønne og bærekraftige løsninger når dere står ved stemmeurnene. Bare slik kan vi få til et grønt taktskifte.

Riktig godt valg!

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere