Broen til framtiden 2022

Broen til framtiden

Broen til framtiden er en allianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og forskere for å bygge en klimaløsning nedenfra. Naturviterne er del av Broen til framtiden samarbeidet og deltar på konferansen 8. april.

FNs siste klimarapporter slår ettertrykkelig fast at det haster med å få opp tempo i det grønne taktskifte og å skape de nye grønne arbeidsplassene.

- Naturviterne har medlemmer med inngående kunnskap om konsekvensene av klimaendringene, forklarer forbundsleder Morten Wedege. Våre medlemmer jobber for eksempel med klimatilpassing i kommuner, flomsikring, arealplanlegging og naturrestaurering. For dem er klimaspørsmål en del av arbeidshverdagen.

Naturviterne har i flere år deltatt på Broen til framtiden som en viktig felles arena for dialog og samarbeid.

Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

- Jeg ser frem til konferansen, forteller Wedege, som selv skal delta i en av bolkene. Klimasaken får stadig større oppmerksomhet, rett og slett fordi vi i større grad merker klimaendringene, mener han.

Etter to år med koronarestriksjoner er det mange som gleder seg til endelig å få samles for å høre foredrag og diskutere klimaspørsmål igjen, på årets konferanse.

- Kunnskapen og forståelsen om hvor store endringer vi er på vei inn i, har blitt spesielt synlig når du ser de omfattende tiltakende som innføres med EUs klimaarbeid, eller hvordan for eksempel Riksrevisjon nylig påpekte at norske kommuner er for dårlig rustet til å håndtere fremtidens klima, utdyper Wedege.

Et viktig tema for årets konferanse er spørsmålet om hva rettferdig omstilling er. Som en del av oppvarmingen til årets konferanse har professor Andreas Ytterstad og journalist Ingerid Salvesen laget en egen podkast som prøver finne svar på hva de rettferdige klimaløsningene er for Broen til Framtiden samarbeidet.

I podkasten «Rett frem - jakten på rettferdige klimaløsninger» blir du kjent med oljearbeidere, ungdommer, bønder, naturvernere, biskoper og forskere som sammen finner ut av hvordan en rettferdig omstilling kan se ut.     

- Rett og slett lærerikt og spennende lyttetid for alle som er opptatt av klima og rettferdighet, mener Wedege. Jeg anbefaler å sette av litt tid til å høre episodene, det er viktig å bedre forstå ulike synspunkter, sier Wedege.

- De finnes ingen en enkel løsning på klimakrisa, men vi er på riktig vei. Underveis må vi evne å balansere de ulike hensynene og prioriteringene opp mot hverandre, og jeg synes Ytterstad og Salvesen gjør en god jobb i løfte de ulike problemstillingene vi må håndtere.

Selv er Wedege spesielt opptatt av naturbaserte løsninger i klimaarbeidet.

– Jeg er jo biolog, og det er klart at i tilfeller hvor vi både kan sikre naturmangfold, bidra til økt opptak av karbon og se at naturen fungerer flomdempende, banker hjerte mitt litt ekstra. Det er et tiltak som har langt flere fordeler enn ulemper, mener nå jeg.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere