Sommerpraten med Naturviternes advokat Iuliana Pedersen

"Brenner det på arbeidsplassen så hjelper jeg å slukke brannen, selv om det snart er ferie for alle"

Møt Naturviternes advokat i arbeidslivssaker, Iuliana Pedersen i "Sommerpraten"

Aktuell: Iuliana Pedersen er advokat hos Naturviterne, og er en av flere rådgivere som håndterer et stadig økende antall saker fra medlemmene. 

Årets ferie?   — Norge og kanskje Italia.

Årets sommermat?   — Jordbær og moreller.

Årets sommeraktivitet?   — Lese en god bok.

Pålogget i sommerferien?   — Ja, innimellom.

Sommerpraten

 

— Hva kjennetegner de sakene du har håndtert for medlemmene det siste året?

— I tillegg til løpende rådgivning har vi hatt en merkbar økning av saker knyttet til arbeidstakers forhold, som endring av arbeidsvilkår, omplasseringer og oppsigelser. Videre er offentlig sektor fortsatt under omstilling på grunn av blant annet regionreformen, slik at vi får en del henvendelser som følge av dette også.

— Tror du mange nok tar kontakt med fagforeningen sin når det oppstår en sak på arbeidsplassen?

— Ja, jeg opplever at medlemmene våre har lav terskel for å kontakte meg eller en av de andre rådgiverne i sekretariatet. Og det er jeg glad for. Jeg opplever også at flere og flere tar kontakt på et tidlig nok tidspunkt slik at vi kan finne gode løsninger. 

— Hvilke tilbakemeldinger opplever du å få fra medlemmer du bistår i saker?

— De fleste gir uttrykk for at god juridisk bistand fra Naturviterne har vært avgjørende i vanskelige, belastende situasjoner. Mange har også gitt utrykk for at  det er veldig viktig å ha en fagforening i ryggen som bidrar til klarhet i saken og finner de beste løsningene uten å gi falske forhåpninger. 

— Hvordan er det du som advokat hjelper det enkelte medlem best?

— På lavest mulig nivå, når det er god dialog med arbeidsgiver. Da får vi også til de beste løsningene. Men vi  løfter også saken til rettssystemet dersom det er nødvendig.

— Hvor flinke er norske arbeidsgivere til å følge opp arbeidstakernes rettigheter?

— Jeg opplever at de fleste arbeidsgivere ønsker å være ryddige og ivareta sine medarbeidere. En gyllen regel er dog å aldri ta for gitt at arbeidsgiver vet best, for det er ikke alltid tilfelle. Jeg anbefaler alle våre medlemmer å søke råd dersom man er usikker på sine rettigheter.

— Om du kan velge mellom å forhandle fram et forlik eller kan vinne en sak i rettsalen for et medlem – hva foretrekker du?

— I de fleste sakene er forlik å foretrekke. Saksgangen i arbeidsrettssaker er også laget med mål om å finne løsninger utenom rettsapparatet. En rettssak er belastende for alle parter, men særlig for arbeidstakeren. Selv om man vinner en rettssak er det ikke sikkert at man får til den beste løsningen for den det gjelder. Men det er viktig for våre medlemmer å vite at  vi forliker ikke for forlikets skyld. Er det prinsipielle problemstillinger som må avklares i rettssystemet, tar vi saken hele veien.  

— Hva vil du si til medlemmer som opplever å motta en sak fra arbeidsgiver ved inngangen til ferie - eller i ferien, som krever juridisk oppfølging?

— En god arbeidsgiver vet at man ikke starter en personalsak eller nedbemanner på tampen av sommerferien eller i sommerferien. Men skulle det skje, er det bare å kontakte undertegnede. Brenner det så hjelper jeg å slukke brannen selv om det snart er ferie for alle i sekretariatet.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere