Podkast
Kursleder, Aksel Inge Sinding, som er psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning, og Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, forteller om bakgrunnen for kurset og hva det skal handle om.

— Tillitsvalgte i Naturviterne skal lære om følelser!

I et nytt kurs om emosjonell kompetanse for tillitsvalgte settes forståelse og håndtering av følelser under lupen. Lytt til podkast og les intervju med psykolog Aksel Inge Sinding som er kursleder, og generalsekretær Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Lytt til podkasten og samtalen her:


— Det meste blir enklere ved å anerkjenne følelser

Hvorfor tillitsvalgte i Naturviterne bør lære om følelser og emosjonell kompetanse

Det er lett å assosiere ordet følelser med noe lite konkret. Men i dag vet vi mer om følelser enn noen gang før. Psykolog Aksel Inge Sinding har i flere år holdt kurs for tillitsvalgte om temaet, og 16. og 17. februar kommer han til Trondheim for å holde kurs i emosjonell kompetanse for Naturviterne.

  • Modul 7: Emosjonell kompetanse i tillitsvalgtrollen (lenke til kurspåmelding)

— Jeg har snakket med flere tillitsvalgte som opplever at det ikke er det å gi råd, tolke lover og regelverk som er det mest utfordrende med jobben, men de mellommenneskelige aspektene. Som hvordan man står i en konflikt, støtter en som har det vanskelig eller snakker med noen som er sint på deg, sier Sinding.

Emosjonell kompetanse er evnen til å legge merke til, forstå og håndtere følelser hos seg selv og andre.

Følelser ses på som mindreverdige

En skal ikke gå så langt tilbake til at det å holde et kurs om følelser om emosjonell kompetanse og følelser for tillitsvalgte ville vært nærmest utenkelig. Følelser synes å ses på som en mindreverdig motsats til fornuft og logikk. I samfunnet generelt hersker det en holdning om at følelser er ikke noe vi beskjeftiger oss med på jobb, og at det å anerkjenne følelser er å være myk og ettergivende, erfarer Sinding.

En utfordring med å tenke at følelser er mindreverdige er at vi undervurderer hvor mye følelser påvirker tankene våre.

— Vi tror at vi er mer logiske, rasjonelle og analytiske enn vi egentlig er. Jeg vil si at det meste blir enklere dersom en anerkjenner og aksepterer følelser, både våre egne og andres.

Sinding har skrevet to bøker om temaet; «Klok på følelser» og «Selvkritisk». Han er spesialisert i emosjonsfokusert terapi og emosjonsfokusert ferdighetstrening, og arbeider som terapeut og daglig leder for Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) i Oslo.

Tillitsvalgte trenger å være gode på relasjoner

Noen er opplært til at følelser skal ignoreres, mens andre igjen kan ha lært å reagere på dem uten å telle til ti. Vi har alle ubevisst fått med oss en slags oppskrift på hvordan følelser skal håndteres fra barndommen av, men har kanskje ikke stilt spørsmål om hvor godt den fungerer.

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, har fått flere forespørsler fra tillitsvalgte som går på mellommenneskelige relasjoner, og det er en viktig grunn til at Naturviterne nå tilbyr kurset for første gang.

— I Naturviterne har vi flere hundre tillitsvalgte som gjør en god jobb for oss. De ivaretar medlemmene der ute og det er en krevende rolle. Det jobben deres mest av alt handler om er å møte mennesker, og de har behov for å være gode på relasjoner. De tillitsvalgte vil få verktøy som sørger for at både de selv og medlemmene kan få det bedre. Det kan også gjøre det enklere å få gjennom de beslutningene en ønsker.

Der hvor det er mennesker er det også følelser, også i lønnsforhandlinger.

— Lønn er ikke bare penger. Det dreier seg også om anerkjennelse og det å bli verdsatt. Det er kanskje ikke det viktigste hva du får, men at det er rettferdig i forhold til kollegaen din, sier Skaug.

Lover et konkret kurs

Hvorfor har vi i det hele tatt følelser? Sinding forklarer at følelser kan forstås som signalsystem fra naturens side. Når vi opplever noe som berører våre emosjonelle behov, vil vi uunngåelig føle. Og dette vil igjen ofte motivere oss til handling.

— Vi har mye kunnskap og forskning på følelser, og jeg kommer til å gjøre kurset så konkret som mulig, lover Sinding.

Når han skal forklare hva følelser er deler han det gjerne i tre. Dette vil han fortelle mer om på kurset, men her kommer en liten smakebit:

Affekter er biologiske programmer vi har med oss. Når en hund bjeffer aggressivt og glefser mot oss, kjenner man kanskje frykt. Følelser er den subjektive opplevelsen av affekt; det at en begynner å skape en mening om hva som skjer inni en: «Den hunden er farlig og jeg burde komme meg unna». Det tredje er emosjon, det er hele vår bibliografi og læringshistorie med affekter og følelser – altså dine erfaringer knyttet til det å føle.

Den emosjonelle læringshistorien påvirker hvordan vi reagerer. Er vi vant til å få hjelp, er det lettere å roe seg ned og tenke klart i møte med hunden. Er en blitt bitt av en hund før, eller ikke er vant til å få hjelp i truende situasjoner som liten, kan redslene fortere ta over.

Følelser i arbeidslivet

Hva kan sette i gang følelser på arbeidsplassen? Dette er et viktig tema på kurset. Noen eksempler er omstilling, lønnsoppgjør, et komplisert forhold til sjefen, ting i privatlivet, å ikke føle seg hjemme og sett på jobben. Det kan også være sorg.

— Det er for eksempel mye sorg i endringsprosesser. Vi er så vant til å skulle tenke måtte tenke framover, men vi trenger også hjelp til å håndtere tristhet over det som ikke er lenger.

En tillitsvalgt vil ikke alltid kunne få til en praktisk løsning, som for eksempel å skaffe tilbake kontoret til en medarbeider som nå er plassert i kontorlandskap og savner sitt gamle kontor.

— Vi blander ofte emosjonelle og praktiske behov. Det at vi ikke kan hjelpe noen praktisk, betyr ikke at vi ikke kan hjelpe i det hele tatt fordi vi kan gi emosjonell støtte. Det er her økt emosjonell kompetanse er nyttig, sier Sinding.

Det har mange fasetter. Det er å kunne legge merke til og oppdage når en selv eller andre føler noe, og det er evnen til å tillate, forstå og utforske det. Det handler også om å kunne regulere følelser, og velge om en skal handle ut fra dem eller ikke.

Før deg tryggere i rollen som tillitsvalgt

Å snakke om følelser er for mange et ukjent terreng, men Sinding lover trygge rammer.

— Ja, noen synes det er litt skummelt å skulle kikke inn i seg selv. Det kan være enklere å snakke om andre. Jeg bruker tid på å skape en god og trygg ramme, og har ikke opplevd at noen synes det blir ubehagelig. sier Sinding.

Kurset skal nå holdes i Trondheim, men målet er å etter hvert holde det flere steder i landet. Dette er et kurs som det nettopp er viktig å holde fysisk slik at folk får møttes.

— Vi håper at mange melder seg på! Det vil bli mulighet til å fortsette diskusjonene om kvelden under sosialt samvær. Bruker du to dager på dette vil du føle deg tryggere i rollen som tillitsvalgt, sier Skaug.