Podkast

Slik jobbet jeg med masteroppgaven min "Økologisk design av urbane parklandskap tilpasset dagsommerfugler"

Samtale med Una Brännström Sverdrup, nyutdannet landskapsarkitekt, som forteller om sin nylig publiserte masteroppgave.

Møt Una Brännström Sverdrup, nyutdannet landskapsarkitekt som jobber ved Dronninga Landskap. Vi snakker med henne om det å være ny i arbeidslivet og hvordan det var å jobbe med masteroppgaven "Økologisk design av urbane parklandskap tilpasset dagsommerfugler"
lenke: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2828901