Podkast

Hvorfor blir det færre fugler i kulturlandskapet?

Hvorfor blir det færre fugler i kulturlandskapet?

Lerka og vipa synger for kjærlighet, forelskelse, kurtisering og formering. Men fuglene er også spesielt sårbare for landbrukets maskiner og aktivitet. Hva kan gjøres for å snu en negativ utvikling av fuglebestandene?

- Norge er kjærlighetslandet for alle trekkfuglene, og etter en lang strabasiøs ferd må vi passe på at de faktisk har det bra her, sier Christian Pedersen, naturviter og forsker ved NIBIO. Han jobber med å overvåke fugler i jordbrukslandskapet.