Podkast
Arbeidslivet trenger seniorene!

Arbeidslivet trenger seniorene!

I denne podkasten snakker vi med Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, og Ingvild Irgens-Jensen, advokat Naturviterne. Tema er seniorpolitikk på arbeidsplassen.

Arbeidslivet trenger seniorene!

I denne podkasten snakker vi med Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk, og Ingvild Irgens-Jensen, advokat Naturviterne. Tema er seniorpolitikk på arbeidsplassen.

I arbeidslivet defineres alle over 55 år som en senior. Det store spørsmålet er hvorfor det er viktig å snakke om eldre arbeidstakere i arbeidslivet.