Magasin
Bli medlem i Naturviterne

Topp 7 grunner til å velge Naturviterne som din fagforening

Å bli medlem i en fagforening som Naturviterne er en personlig beslutning, og det er flere grunner til hvorfor det kan være den beste beslutningen for deg.

Men før vi dykker inn i hvorfor Naturviterne er det rette valget for deg, la oss først definere hvem som kvalifiserer som en naturviter:

Hvem er naturvitere?

Topp 7 grunner til å velge Naturviterne som din fagforening

En naturviter er en person med høyere utdanning innen naturvitenskapelige fag. Dette kan inkludere fagområder som biologi, geologi, miljøvitenskap, zoologi, botanikk, agronomi, og andre relaterte felt. Naturvitere har kunnskap om naturen, økosystemer, biologisk mangfold, og bærekraftig ressursforvaltning.

De kan jobbe i en rekke sektorer, inkludert forskning, forvaltning, undervisning, industri, og konsulentvirksomhet. Naturvitere spiller en viktig rolle i å forstå og løse miljømessige og bærekraftige utfordringer, samt bidra til innovasjon og utvikling av grønne løsninger.

Så la oss utforske sju grunner til hvorfor Naturviterne er det beste valget for naturvitere:

1. Arbeidsrettigheter og juridisk støtte:

Naturviterne engasjerer seg aktivt for å beskytte medlemmenes arbeidsrettigheter og interesser. Dette inkluderer juridisk bistand og rådgivning i tilfelle du opplever arbeidsrelaterte utfordringer eller problemer. Å ha en fagforening i ryggen kan gi deg trygghet og støtte i arbeidslivet.

Eksempler på dette inkluderer:

2. Lønnsforhandlinger og bedre betingelser:

Naturviterne jobber kontinuerlig for å sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Dette inkluderer deltakelse i lønnsforhandlinger og inngåelse av tariffavtaler som kan forbedre dine økonomiske betingelser som arbeidstaker.

Eksempler på dette inkluderer:

 • Naturviterne deltar i tariffarbeidet for å forhandle lønns- og arbeidsvilkår på vegne av sine medlemmer i alle sektorer. Dette inkluderer å fremme medlemmenes interesser i forhandlinger med arbeidsgivere og andre fagforeninger.
 • Innhenting og analyse av lønnsstatistikk for å dokumentere lønnsnivået og utviklingen for naturvitere. Dette danner grunnlaget for å argumentere for bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 • Støtte for lokale, kollektive forhandlinger for å sikre konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår tilpasset lokale behov og utfordringer.

Topp 7 grunner til å velge Naturviterne som din fagforening

3. Faglig utvikling og kompetanseheving:

Som medlem har du tilgang til faglig utvikling og kompetansehevende tiltak som kan hjelpe deg med å utvikle dine ferdigheter og karriere.

Eksempler på dette inkluderer:

 • Kurs og arrangementer innen ulike fagområder for å gi medlemmene muligheten til å oppdatere og utvikle sine ferdigheter.
 • Tilgang til informasjon gjennom Naturviternes nettsider, nyhetsbrev og andre kanaler som bidrar til å holde medlemmene oppdatert innen sine fagområder og gir dem muligheten til å utvikle sin kunnskap.
 • Karriereveiledning og støtte for medlemmene, inkludert rådgivning om jobbsøking, karriereplanlegging og muligheter for videreutdanning.

4. Fellesskap og nettverk:

Medlemskap i Naturviterne gir deg muligheten til å delta i et fellesskap som gir verdifulle nettverksmuligheter og muligheten til å dele erfaringer med andre i samme bransje.

Eksempler på dette inkluderer:

 • Hvert år arrangeres den årlige fagkonferansen Naturviterforum i november
 • Jevnlig arrangeres frokostmøter med faglige tema som belyser aktuelle problemstillinger for naturvitere.

Topp 7 grunner til å velge Naturviterne som din fagforening

5. Gode og lønnsomme ordninger i bank, forsikring og pensjon:

Naturviterne tilbyr avtaler om forsikringsordninger og banktjenester som kan gi deg og din familie økonomisk trygghet i tilfelle uforutsette hendelser. Dette kan inkludere forsikring for sykdom, uførhet og dødsfall.

Eksempler på dette inkluderer:

Topp 7 grunner til å velge Naturviterne som din fagforening

6. Andre fordeler og rabatter:

Medlemskapet gir deg også tilgang til en rekke andre fordeler. inkludert rabatter.

Eksempler på dette inkluderer:

7. Påvirkning og medvirkning:

Som medlem i Naturviterne har du en stemme i beslutningene og retningen til foreningen. Dette gir deg muligheten til å påvirke saker som angår ditt fagområde og dine arbeidsvilkår, og bidra til positiv endring i bransjen.

Eksempler på dette inkluderer:

 • Muligheten til å delta å engasjere deg som tillitsvalgt. Dette gir deg en reell mulighet til å påvirke retningen til foreningen og bidra til positiv endring i bransjen.
 • Naturviterne har svært aktive studenter med eget styre, studentkontakter og ambassadører ved de ulike studiestedene
 • Medlemsdemokratiet gir medlemmene muligheten til å fremme saker som er viktige for deres fagområde, diskutere arbeidsvilkår og komme med forslag til forbedringer.

Samlet sett kan medlemskap i Naturviterne være en klok investering i din karriere og ditt arbeidsliv. Med tilgang til juridisk støtte, bedre lønns- og arbeidsvilkår, faglig utvikling, et sterkt fellesskap, økonomisk trygghet og påvirkningsmuligheter, kan Naturviterne bidra til å styrke din posisjon som naturviter i dagens arbeidsmarked.

Så det kan være lurt å vurdere medlemskap i Naturviterne for å dra nytte av alle disse fordelene.

Her kan du melde deg inn i Naturviterne