Magasin
Morten Wedege åpner Naturviternes Tariffkonferanse 2024
Morten Wedege åpner Naturviternes Tariffkonferanse 2024

Tariffkonferansen: Viktigheten av lønnsoppgjør og organisasjonsgrad

Ved åpningen av Tariffkonferansen 2024, markerte Naturviternes forbundsleder Morten Wedege betydningen av det kommende lønnsoppgjøret som et svært viktig oppgjør. Wedege oppfordret til å fremme krav og understreket viktigheten av å opprettholde og øke antall fagorganiserte blant høyt utdannede arbeidstakere.

Wedege påpekte at selv om det er en nedadgående trend i Norge generelt, har høyt utdannede heldigvis opprettholdt en viss organisasjonsgrad. Han understreket viktigheten av å stadig fremheve verdien av å være tillitsvalgt og organisert, og dro frem at forskning viser en positiv sammenheng mellom lønn, organisasjonsgrad og fagforeningsmedlemskap (red. anm . lenke til artikkel på FriFagbevegelse)

— Forskning har klart påvist at lønnsnivået korrelerer med organisasjonsgraden, selv blant høyt utdannede. Det er også funnet at en utmelding fra en fagforening fører til en nedgang i lønn, mens det å melde seg inn resulterer i en tilsvarende økning. Dette er oppmuntrende funn for oss, uttalte Wedege.

Han fremhevet også betydningen av lokale forhandlinger og understreket at årets hovedoppgjør ikke bare dreier seg om økonomi, men også om å forhandle om tekstene i avtalene.

— Vi må huske at lønn er viktig, men vi har nå muligheten til å forbedre avtaleverket. Variasjonen i lønnsutviklingen blant våre medlemmer er også betydelig, så det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, sa Wedege.

Naturviternes forbundsleder tok også opp diskusjonen rundt frontfaget, der han utfordret praktiseringen av modellen som et absolutt tak fra noen arbeidsgivere.

— Vi støtter prinsippene bak frontfaget, men det er uakseptabelt å praktisere det som et tak. Det er ikke i tråd med modellen og hindrer rekruttering og det å beholde arbeidskraft, påpekte han.

Wedege avsluttet med å fokusere på behovet for endringer i lønns- og forhandlingsstrukturer, i Oslo kommune. Og han oppfordret også til en balanse mellom fleksibilitet og trygghet i arbeidslivet.

— Vi må jobbe sammen for å skape bedre forhold, også for de som arbeider hjemmefra. Arbeidsgivere må oppfylle sine plikter, selv når ansatte jobber eksternt, konkluderte han.

Tariffkonferansen 2024 holdes i Oslo 5. og 6. mars, og samler tillitsvalgte i Naturviterne for å diskutere de kommende utfordringene i lønnsoppgjøret og arbeidslivspolitikken generelt.

Tariffkonferansen samler tillitsvalgte i Naturviterne for å diskutere de kommende utfordringene i lønnsoppgjøret