Magasin
Slik er naturviteres arbeidsmiljø under korona-pandemien
Slik er naturviteres arbeidsmiljø under korona-pandemien

Slik svarer medlemmene om arbeidsmiljø og hjemmekontor under korona-pandemien

Naturviterne har i to omganger stilt medlemmene spørsmål om arbeidsmiljø og bruk av hjemmekontor, i april og i juni. Her kan du lese svarene fra våre undersøkelser.

Om du jobber på hjemmekontor:
 

 • 87 % var i april i en situasjon med kun hjemmekontor eller delt løsning; hjemme og kontor
 • 60 % var i juni i en situasjon med kun hjemmekontor eller delt løsning; hjemme og kontor

 

April:

 • Jeg har kun hatt hjemmekontor siste uken: 69 %
 • Jeg har både hjemmekontor og vanlig arbeidsplass siste uken: 18 %
 • Jeg har kun jobbet fra min vanlig arbeidsplass siste uken: 10 %
 • Annet: 3 %

 

Juni:

 • Jeg har kun hatt hjemmekontor siste uken: 24 %
 • Jeg har både hjemmekontor og vanlig arbeidsplass siste uken: 36 %
 • Jeg har kun jobbet fra min vanlig arbeidsplass siste uken: 38 %
 • Annet: 2 %
   

Om hvordan det fungerer med hjemmekontor:
 

Utsagn: «Jeg trives med hjemmekontor»

 • 60 % sier de trives på hjemmekontor
 • 13 % sier de trives ikke på hjemmekontor

 

Utsagn: «Jeg savner et faglig fellesskap»

 • 61 % sier de savner et faglig fellesskap
 • 14 % sier de savner ikke et faglig fellesskap

 

Utsagn målt både i april og juni:

5 indikerer helt enig og 1 indikerer helt uenig:

 • «Jeg kan utføre mine daglige arbeidsoppgaver på en god måte» har styrket seg fra 3,98 i april til 4,34 i juni
 • «Jeg vet hvilke arbeidsoppgaver jeg skal jobbe med» er uforandret på 4,69
 • «Jeg får tilstrekkelig med informasjon om hva som skjer i virksomheten/avdelingen» har svekket seg fra 4,4 i april til 4,24 i juni
 • «Jeg kan enkelt komme i kontakt med mine kollegaer ved behov» har svekket seg fra 4,7 i april til 4,6 i juni
 • «Kommunikasjon fungerer bra med min nærmeste sjef» har svekket seg fra 4,55 i april til 4,4 i juni

 

Jobber du vanligvis på cellekontor / åpent landskap?

 • 70 % av Naturviternes medlemmer jobber fra cellekontor på arbeidsplassen
 • 20 % har fast plass i åpent landskap

 

Hvilken enkeltfaktor har betydd mest for ditt arbeidsmiljø under koronasituasjonen?

Dette er et åpent spørsmål og mange faktorer blir nevnt: 

 • Det enkeltordet som gjentas flest ganger er Teams
 • Også ord som telefon/mobil – kontorstol – fleksibilitet – kollegaer – digital – hjemmeskole – skype – skjerm nevnes hyppig

 

Om opplevelse av arbeidsmåter, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning under korona-pandemien:
 

 • Måten man har jobbet på
  • For 27 % har dette endret seg til det bedre
  • For 60 % er dette uendret
  • For 13 % har dette endret seg til det verre

    
 • Arbeidsmiljøet har endret seg
  • For 13 % har dette endret seg til det bedre
  • For 63 % er dette uendret
  • For 25 % har dette endret seg til det verre

    
 • Arbeidsbelastningen har endret seg
  • For 11 % har dette endret seg til det bedre
  • For 70 % er dette uendret
  • For 19 % har dette endret seg til det verre

    
 • Min motivasjon til arbeidet har endret seg
  • For 11 % har dette endret seg til det bedre
  • For 71 % er dette uendret
  • For 18% har dette endret seg til det verre

    
 • Graden av anerkjennelse "å bli sett" har endret seg
  • For 5 % har dette endret seg til det bedre
  • For 77 % er dette uendret
  • For 18 % har dette endret seg til det verre
    

Om bruk av ny teknologi:
 

 • 70 % har begynt å bruke nye digitale verktøy
 • 68 % har fått tilstrekkelig opplæring i disse
  • Her svarer 32 % at de ikke har tilstrekkelig opplæring
    

Utsagn: "Ny teknologi gjør arbeidsdagen lettere"

 • Dette er 76 % av de spurte enige i
 • 5 % av de spurte er uenige i dette
   

Utsagn "Ny teknologi oppleves som stress"

 • Dette er 14 % av de spurte enige i
 • 60 % av de spurte er uenige i dette
   

Utsagn "Framtidens arbeidsliv, med mer digitale verktøy, vil gi mer utydelige grenser mellom jobb og privatliv"

 • Dette er 55 % av de spurte enige i
 • 16 % av de spurte er uenige i dette