Magasin
Nettverksstigen (Hanssen m. fl., 2013).
Nettverksstigen (Hanssen m. fl., 2013).

Ny rapport: Oppskrift på hvordan lage klimatilpasningsnettverk

En lærer mest om hvordan en skal tilpasse seg klimaendringene i nettverk, ikke når en sitter alene på kontoret og leser en rapport.

Den ferske rapporten «Nettverk for klimatilpasning – Hvorfor og hvordan» er en oppskrift på hvordan lage klimatilpasningsnettverk mellom kommuner. Mange av resultatene vil også gjelde for nettverk om andre tema. Den utgis i regi av det SINTEF-eide forskningssenteret Klima 2050, og er skrevet av Åshild Lappegard Hauge (SINTEF), Gro Sandkjær Hanssen (NIBR), Cecilie Flyen (SINTEF) og Ellen-Birgitte Strømø (Trondheim kommune). 

Rapporten kan lastes ned her.

forsiden rapport


Rådene bygger på erfaringer og evalueringer fra tre ulike nettverk som involverte aktører både fra kommune, forskning, stat, fylkesmann og det private. Nettverk Klimatilpasning Trøndelag bygger nå på forskningen og rådene i rapporten om hvordan et nettverk bør organiseres.

Rapporten gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning.

Her er noen av anbefalingene:

  • Nettverket bør være et flernivå-nettverk, med medlemmer fra flere nivå av statlig styring (eks: kommuner, fylkeskommune, fylkesmann). Dette gir legitimitet til nettverket, og viktig læring både oppover og nedover i systemet. Ikke minst er dette viktig for god forankring av deltakelse, både politisk og administrativt.
  • Deltakerne bør være fra ulike fagfelt og avdelinger for å sikre tverrfaglighet, særlig relevant er etater for plan, byggesak, miljø og klima, eiendom, vann og avløp.
  • Tid til lekser fra nettverket må prioriteres og involvere flere ansatte i kommunen. Det øker implementeringen av kunnskapen.
  • Tilstrekkelig tid til innføring i klimatilpasning er omtrent 4 samlinger (med lekser) over et år.Erfaringer viser at dette omfanget kan bidra til at klimatilpasning blir innlemmet i kommuneplaner og føre til konkrete tiltak.
  • Ledelsen av nettverksgruppa må skape trygghet for samarbeid og deling. Det er viktig at medlemmene likestilles, og at alle erfaringer, både suksesshistorier og utfordringer med klimatilpasning, verdsettes.

Rapporten gir også forslag til hvilke tema og oppgaver som er sentrale som en første innføring i klimatilpasning for kommuner som ikke har jobbet mye med det før.