Magasin
Fra studentenes ambassadørsamling og Landsmøtet
Fra studentenes ambassadørsamling og Landsmøtet

Naturviterstudentene opplever større vekst enn på årevis

Landsmøtet og ambassadørsamlingen ble preget av en blanding av feiring og strategisk planlegging. Marie Kristine Kvendseth Rimstad ble valgt til ny studentleder, og fokuset rettes nå mot utdanning, helse, bolig og kollektivtransport for fremtidig handling.

Størst vekst siden 2014

Landsmøtet og ambassadørsamlingen til Naturviterstudentene ble åpnet av forbundsleder Morten Wedege, som applauderte studentenes engasjement for både tariff- og samfunnspolitiske spørsmål. 

På Park Inn Hotel by Radisson i Oslo samlet deltakere fra hele landet seg for å utveksle erfaringer og lære av hverandres lokallag. Etter noen "bli kjent-oppgaver», diskuterte studentene hvordan de kan jobbe strategisk med studentrekruttering til lokallagene. 

Naturviterstudentene kan se tilbake på et svært vellykket år i 2023. Faktisk ble fjoråret det året med den høyeste veksten når det gjelder antall nye innmeldte studentmedlemmer siden 2014.

Den største veksten kan spores til Naturviterstudentene ved NTNU. Amanda Christin Østborg, som er studentkontakt ved NTNU, sier at de er flinke til å arrangere aktiviteter som gjør det attraktivt og morsomt å bli med. Et hyggelig fellesskap hvor folk trives sammen er også viktig for et vellykket studentlag, påpeker Østborg.

Østborg (helt til venstre i bildet ovenfor) har også et lite rekrutteringsråd å dele, som hun benytter seg av når hun selv står på stand iført Naturviterne-trøya:

–Si hei og vær imøtekommende! Og stek vafler. Det trekker folk, ler Østborg. 

Ny studentleder innvalgt 

Marie Kristine Kvendseth Rimstad ble valgt til ny studentleder etter Christine Riis Pedersen forut for landsmøtet ga beskjed om at hun ikke ville stille til gjenvalg. Riis Pedersen er i ferd med å avslutte sin masterutdanning og ser nå frem mot å engasjere seg i arbeidslivet.


 

Nyvalgte Marie Rimstad (helt til høyre i bildet) er 21 år gammel, og er student ved universitetet i Oslo.

–Jeg fikk høre fra avtroppende studentleder tidligere i høst at denne rollen kunne passe meg. Da jeg lærte mer om hva rollen innebærer fikk jeg lyst til å stille, forteller Rimstad. 

Resten av studentstyret består av Silje Eliassen (UiB), som nå går inn i sin andre periode, samt Saray Mirna Jorge Rios (UiA) og Frida Tharaldsen (NMBU), som begge er nye i studentstyret.

Dette mener studentene

I salen på Park Inn Raddison i Oslo ble seks såkalte «hjertesaker» klubbet gjennom av delegatene. Hjertesakene bygger videre på tidligere fokusområder, og det var kun enkelte endringer delegatene stemte over.  

1. Studiestøtten må økes: Øk studiestøtten til 1.5G med årlig justering. Sikre lik tilgang til støtteordninger, spesielt i krisetider.

2. Studentboliger må prioriteres: Bygg flere studentboliger. Reguler privat utleiemarked og fastsett makspriser.

3. Studenters helse må tas på alvor: Styrk helsetjenester for studenter, spesielt psykisk helse. Prioriter mattilbud med fokus på sunt kosthold og vegetaralternativer.

4. Vi må ha en god studiekvalitet: Øk studentinvolvering, gjennomfør emneevalueringer og sikre tilstrekkelig faglig oppfølgning. Oppfyll krav til innemiljø.

5. Vi må øke tilknytningen til arbeidslivet: Tilby praktisk erfaring og karriereveiledning gjennom hele utdanningen for å forberede studenter for arbeidslivet.

6. Bedre kollektivtilbud for studenter: Reduser pendleutfordringer med studentvennlige priser og fritak for sonekostnader. Tilby gratis bysykkel ved aktuelle studiesteder.

Sakene vil følges opp av studentstyret gjennom blant annet å fremme dem i sosiale medier, kronikker, debatter og lignende fora. 

Er det noen av de seks satsingsområdene som du vil prioritere mer enn andre som ny studentleder, Marie?

–Studentboliger! svarer Rimstad kontant. Hun bor selv i en studentbolig tilknyttet Sio. Hun sier at det må satses mye mer på rimeligere og bedre boliger for studenter. 

–Og kollektivtrafikken, den må også bli billigere for studenter, legger hun til. 

Ambassadørsamlingen og Landsmøtet ble avsluttet med en hyggelig middag i Naturviternes lokaler i Kongens gate.