Naturviterprisen 2022 deles ut torsdag 10. november på Naturviterforum.

Naturviterprisen er opprettet av Naturviterne, og skal deles ut for andre gang i 2022.

Formålet med Naturviterprisen er å fremme naturviterkompetansen og dens bidrag på ulike felt. Naturviterprisen skal deles ut til en naturviter som har utmerket seg med:

  • faglig dyktighet
  • medvirkning til bærekraftig utvikling av samfunnet
  • fremhevet naturviterfagene
  • god formidling av arbeidet

Naturviterprisen er på kr 50.000 og et diplom.

Juryen for Naturviterprisen

Alle som er medlem i Naturviterne kan nominere kandidater til Naturviterprisen.

Naturviterprisen kan deles ut til både medlemmer og ikke-medlemmer av Naturviterne. Kandidatens faglige prestasjoner må kvalitetssikres av forslagsstiller. 

Frist for nomineringen var 1. mai 2022.

Kandidatpresentasjoner 2022

Hver uke frem til vi offentliggjør årets prisvinner fredag 28. oktober kl. 10.00, vil vi presentere en ny kandidat til årets pris. Totalt fem kandidater kjemper om Naturviterprisen 2022 som deles ut på Naturviterforum 10. november.