Magasin
Min jobb: Adrian Mortensen, Forum for natur og friluftsliv
Min jobb: Adrian Mortensen, Forum for natur og friluftsliv

Min jobb: Adrian Mortensen, Forum for natur og friluftsliv

Adrian Mortensen jobber med å sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet. Men hvordan gjør man egentlig det?

Adrian Mortensen (31) var ferdig utdannet innen naturforvaltning fra NMBU for to år siden, og jobber blant annet med å sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet gjennom Forum for natur og friluftsliv (FNF).

– Hva går jobben din ut på?

– FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå, og det finnes et forum i hvert fylke. Vi jobber med plansaker og informerer om ulike aktuelle saker til de organisasjonene som er tilsluttet. Vi bistår også med faglig kunnskap og kursing, samtidig som vi opprettholder kontakt med kommunene og andre organisasjoner.

Adrian er fylkeskoordinator for Oslo, noe som betyr at han har organisasjoner som DNT Oslo og Omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Oslofjorden Friluftsråd tilknyttet sitt område.

– Fylkeskoordinatoren fungerer som daglig leder i sitt fylke. Jeg har derfor i tillegg administrative oppgaver relatert til driften, som for eksempel regnskap, planlegging, gjennomføring av styremøter og årsmøte og utarbeidelse av årsmelding for å nevne noe. Det er bare én koordinator for hvert fylke, så det er nok å ta tak i. 

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Arbeidsdagene er ganske varierte i både lengde og innhold. Det kan bestå av å gå gjennom plansaker, utarbeide høringssvar og uttalelser i saker relatert til natur og friluftsliv, seminarer eller konferanser, samarbeidsmøter, planlegging og gjennomføring av kurs, forefallende administrasjon, formidling gjennom nettsider og nyhetsbrev – eller en god blanding av alle disse.

– Det er på kontoret det skjer?

– Det kan bli noe utearbeid, som befaringer i forbindelse med plansaker. Et par ganger i året kan det være samlinger eller landskonferanser andre steder enn i Oslo. Det blir også noe kveldsarbeid siden medlemsorganisasjonene våre stort sett er frivillige organisasjoner. 

– Er det noe du ikke ville klart deg uten på jobben?

– Er sikkert vanlig å svare kaffe her, men det blir nok PC-en og internettforbindelse. Det må sies at kaffe også hjelper på. 

– Hvordan er det med friluftsliv på fritiden?

Det blir nok mindre fiske og friluftsliv enn jeg liker å tro, når jeg teller dagene. Man er jo heldig her i Oslo med kort vei til både fjord og mark, så noen god unnskyldning har jeg ikke. Er mest aktiv på sommerstid når båten er ute. Ellers slår jeg et slag for hverdagsfriluftsliv i nærturterreng resten av året. 

– Om du får en million kroner til en god sak, hvilken sak velger du?

– Det er vanskelig å velge én ting. En million kroner er dessverre ikke mye i den store sammenhengen. Tror jeg går for å gi potten til arbeidet med å bekjempe fremmede arter. 

– Hvorfor har du valgt å organisere deg i Naturviterne?

Jeg har valgt å være fagorganisert både ut i fra solidaritet og fordi det gir meg en trygghet i arbeidslivet. Gjennom Naturviterne får jeg også et faglig tilbud om relevante kurs og andre ting. FNFs tillitsvalgte i Naturviterne er meget aktive og flinke, og har gjort en kjempejobb med å bedre arbeidsvilkårene for FNF-koordinatorene landet over. 

 

Min jobb er en spalte der du får eksempler på naturviterjobber. Er du nyutdannet? Er du på utkikk etter (ny) jobb? Da bør du ta en titt på karrieresidene våre. Våre karriererådgivere hjelper deg gjerne gjennom hele jobbsøkerprosessen.

Naturviternes karrieresider »