Magasin
Temperaturen i Arktis stiger fire ganger raskere enn i resten av verden
En ny studie viser at temperaturen i Arktis stiger fire ganger raskere enn i resten av verden.

Mest lest og delt klimaforskning internasjonalt i 2022

De tre mest delte vitenskapelig artiklene om klima i fjor handler om smitte på tvers av arter, vippepunkter som følge av global oppvarming og temperaturstigning i Arktis.

Den engelske nettsiden «Carbon Brief» skriver om klimavitenskap, energipolitikk og klimapolitikk. De har ved bruk av datatjeneste Altmetric kartlagt hvilke akademiske artikler om global oppvarming som ble mest delt og lest internasjonalt i 2022.

Altmetric måler både omtale i media og på sosiale media som Twitter, Facebook og LinkedIn.

Funnene i artiklene forteller sitt om hvor viktig det er at verdens lykkes med å redusere verdens klimagassutslipp raskt, og begrense konsekvensen av global oppvarming.

 

Her er listen med topp tre delte akademiske klimaartikler:


Klimaendringer øker risikoen for viral smitte på tvers av arter

Forskningen bygger på modeller for å vise hvordan klimaendringer kan endre dyrs geografiske utbredelse og virusene de naturlig bærer på. Hvis ville dyr kommer i kontakt med virus de ikke før har vært eksponert for, kan det oppstå rask spredning, og det er en risiko for at helt nye virus oppstår.

I etterdønningen av koronaepidemien er det ikke rart artikkelen ble mye delt om omtalt.

Artikkelen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Du kan selv lese artikkelen her (engelsk): 
Climate change increases cross-species viral transmission risk 


Mer enn 1,5 C grader global oppvarming kan utløse flere vippepunkter

Artikkelen om vippepunkter ble publisert i den vitenskapelige journalen Sciene. Faren ved å overskride terskelen for et vippepunkt er at effekten medfører kraftige og irreversible hendelser.

Et eksempel er innlandsisen på Grønland. Hvis global oppvarming får isen til å smelte og avsmeltingen fortsetter selv om temperaturen syner, kan vi si at isen har passert et vippepunkt.

Artikkelen gir en oppdatert oversikt over hva som er de antatt alvorligste vippepunktene, tidsskalaer og mulig konsekvenser.

Du kan selv lese artikkelen her (engelsk):
Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points

Ønsker du å lese mer om hva vippepunkter i klimasystemer har Norsk klimastiftelse et etter temanotat fritt tilgjengelig på sine nettsider.


Temperaturen i Arktis har steget fire ganger raskere enn i resten av verden

Studien finner at temperaturen i Arktis stiger raskere enn antatt. Fra og med 1979 til i dag er temperaturstigningen på fire ganger raskere enn resten av verden.  

Tidligere anslag har vært på to eller tre ganger så raskt, men stigningen er altså mer alarmerende enn antatt. Dersom permafrosten i Arktis tiner, kan det frigjøre metangass som kan føre til at den globale oppvarming går raskere. Smeltende isbreer medfører også at havnivået stiger og påvirker dyrelivet i Arktis.

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Nature.

Du kan selv lese artikkelen her (engelsk):
The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979


 

Carbon Brief sine nettsider finner du en lengre oversikt over andre klimarelaterte artikler og publikasjoner som ble mye omtalt i 2021, og dekningen av klimaforskning i ulike internasjonale tidsskrifter.