Magasin
Erica Hogstad Fjæran er medlemsportrett i Naturviterne
Foto: InnoCamp

Medlemsprofilen: Brobyggeren mellom dyr og mennesker

I en verden der dyr og mennesker er nært knyttet sammen, er det enkelte sjeler som evner å se verden gjennom dyrenes øyne. Erica, medlem av Naturviterne siden studietiden, er en av disse unike individene. Med et lidenskapelig engasjement for dyrevelferd, leder hun i dag DyrePrat-prosjektet, og er en fremtredende figur innen fagfeltet etologi

Medlemsprofilen

  • Erica Hogstad Fjæran (40) 
  • Yrke: Etolog
  • Utdanning: Husdyrfag (Nord universitet), husdyrvitenskap og etologi (NMBU), deretter videreutdanning innen dyreassisterte intervensjoner
  • Medlem i Naturviterne siden 2018

Erica Hogstad Fjæran er medlemsportrett i Naturviterne

Foto: Turid Saursaunet

– Jeg tror jeg ble tildelt en særlig kraftig variant av biofilien fra starten! smiler Erica, når hun forteller om sin udødelige kjærlighet til dyr (Biofili er et begrep som beskriver den dype forbindelsen mennesker har til naturen og det levende). 

Allerede som 4-åring insisterte hun på å bli behandlet som en hund og gå på alle fire i bånd mens farmoren tok henne med på tur til butikken. Denne tidlige kjærligheten for dyr ledet henne på veien til etologien.

Etologi er studiet av atferden til dyr i deres naturlige miljø. Det er en gren av biologi som fokuserer på å forstå hvordan og hvorfor dyr oppfører seg som de gjør. Etologer observerer og analyserer dyreatferd for å avdekke mønstre, årsaker og funksjoner.

Takk, dopamin! 

Erica Hogstad Fjæran er medlemsportrett i Naturviterne

Foto: Inga Frøseth Rossing

Erica, opprinnelig fra Trondheim, oppdaget tidlig at hennes vei til å bli veterinær ikke var mulig. Men etter noen omveier fant hun sin vei til husdyrfag ved Nord universitet og senere husdyrvitenskap og etologi ved NMBU. Gjennom utvekslingsopphold i Canada og feltarbeid i Tanzania fordypet hun seg videre innen dyreassisterte intervensjoner.  

Etter endt utdanning har Erica jobbet utrettelig med å implementere etologien i alle aspekter av livet sitt: 

– Å være etolog er min superheltkraft, sier Erica entusiastisk.

– Det gir meg innsikt til å forstå både meg selv og andre bedre basert på kunnskap om dyrs mentale og sosiale behov. 

Ifølge Erica er det mange paralleller mellom dyr og mennesker. Blant annet er det store likheter i hvordan dyr og mennesker takler stress og hvordan emosjoner knyttet til stress påvirker oss fysisk og mentalt.

Hun trekker også frem hvordan dyr og mennesker alltid vil gjøre mer av det som gjør oss glade fordi det trigger belønningssystemet vårt: 

– Når vi får en belønning er det signalstoffet dopamin som gjør at vi blir fornøyde, og dopamin fungerer likt hos dyr og mennesker. Så enten det er ei ku som går gjennom kraftfôrstasjonen, en hund som straks skal på tur, eller du som fikk en varsling på mobilen din, så reagerte alle med den samme gleden og forventningen om at noe bra skal skje. Takk, dopamin! sier Erica. 

Bedre dyrevelferd gjennom kunnskap og samarbeid

Nå er Erica leder for DyrePrat, et dyrevelferdsprosjekt i regi av Trøndelag Bondelag. Prosjektet har som mål å bidra til økt kunnskap, kommunikasjon og samarbeid basert på vitenskapelig fundert dyrevelferd.

– Som Norges største dyreeierorganisasjon (målt i antall dyr), er det viktig for Bondelaget å prioritere arbeidet med dyr, etologi og dyrevelferd, sier Erica.

Hun understreker at dyreeieren alltid er den viktigste faktoren for dyrevelferden, og derfor er god kommunikasjon med dyreeiere og de som jobber med dyrene avgjørende. Selv om DyrePrat primært fokuserer på regionalt nivå, har de nasjonale ambisjoner for neste fase av prosjektet.

– Ettersom vi lærer mer om dyr, vil behovet for ytterligere forskning og dyktige formidlere øke. Kunnskap blir verdifull først når den blir brukt, og derfor trenger vi flere etologer i kritiske roller knyttet til dyr og dyrevelferd, forklarer hun.

Erica oppfordrer sterkt de med en brennende lidenskap for dyr og dyrevelferd til å vurdere å studere etologi.

– Etologi er for dyr det samme som psykologi er for mennesker. Siden dyr ikke snakker vårt språk, må vi studere deres atferd og analysere resultatene for å bedre forstå deres liv og behov. Og det beste av alt: det er plass til mange, mange flere etologer! sier hun 

Erica Hogstad Fjæran er medlemsportrett i Naturviterne

Foto: Turid Saursaunet

Følg DyrePrat på instagram