Magasin
Befolkningen er egentlig ikke så polarisert på om du skal spise kjøtt eller være veganer

Befolkningen er egentlig ikke så polarisert

— Vanlige folk kjenner seg ikke igjen i den polariserte debatten som foregår, for eksempel om kjøttkonsum. De ligger et sted på midten, sier Ole Petter Nyhaug, partner i analysebyrået Opinion.

Årlig legger analysebyrået Opinion fram Consumer Stories, en årlig rapport som beskriver trender i befolkningen. Rundt halvparten svarer at de er klimabevisste som forbrukere, mens ni av ti tror på klimaendringer.

— Andelen som sier de har tatt hensyn til miljø, klima og bærekraft når de handler har ligget på rundt 50 % de siste årene. I fjor lå den på 46 %, i år på 52 % — det er altså litt flere som er bevisst nå, sier Ole Petter Nyhaug, partner i analysebyrået Opinion.

Folk kjenner seg ikke igjen i ytterpunktene

Gjennom debatten som foregår i media er det lett å få et inntrykk av at befolkningen er polarisert, som at enten mener de at det bør være fritt fram å gafle i seg så mye kjøtt man vil uten tanke på klima og miljø, eller så er det kun vegetarmat som gjelder. Men Opinions erfaringer etter å ha intervjuet tusenvis av folk er at de fleste ikke kjenner seg igjen i ytterpunktene.

— Dette gjelder flere ting, som f.eks. innvandring og miljø. En konsekvens er at mange melder seg ut av debatten, de orker ikke belastningen og vender seg heller bort og blir passive.

Bør fokusere på matsvinn, ikke kjøtt

Han synes funnet er kjempeinteressant og at vi bør lære noe om det. Det er synd at konsekvensen av den polarisert debatten er at folk blir passive om man vil ha folk med på endringene og et grønt skifte.

— Selv om en tredjedel sier de kan tenke seg å redusere kjøttkonsumet noe, er de fleste positive. Det er et mindretall som mener kjøtt er negativt. De ønsker å støtte norsk landbruk, og har tillitt til norske råvarer.

Derfor mener Nyhaug at det blir feil å fokusere for mye på kjøtt som en klimaversting, det vil skape polarisering og føre til at folk blir passive.

— For å få med folk på det grønne skiftet, bør det heller fokuseres på å redusere matsvinn, det er det bred støtte om at er viktig.

Noen tall fra Consumer Stories

  • 51 % er forvirret av motstridende klima og miljøinfo.
  • Halvparten føler en form for klimarelatert skam.
  • 3 av 4 mener positive eksempler er bedre enn skremmebilder for å skape endring.
  • 80 % er villig til å endre adferd og livsstil, 45 % selv om det kan gi ulemper. 
  • 74 % vil ha mer menneskelig kontakt, mener vi har mistet noe i det digitale.
  • 47 % ønsker et enklere liv med færre eiendeler og mer fokus på tilstedeværelse.
  • Halvparten er lei av sosiale medier.
  • 37 % har handlet direkte fra bond/produsent, 46 % sier de kan tenke seg å gjøre det.
  • 41 % sier de helst tror på sine egne kostholdsråd.