Torbjørn Hundere

Kommunikasjonssjef i Naturviterne.
 

I dette intervjuet får du møte Vebjørn Knarrum. forbundsleder i Naturviterne i samtale med Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef.

Tema er saker forbundslederen mener er viktige for Naturviterne.

Hvilke tanker har han gjort seg om samfunnets behov og verdsetting av naturviterkompetansen, arbeidsmarkedet, valgkamp, kommunereformen, det grønne skiftet og bioøkonomien og mange andre aktuelle saker​

hva er podcast?

Wikipedia: "Podkasting er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS. Podkasting (eng. podcasting) er en sammenslåing av ordene iPod og kringkasting (broadcasting)."

Begrepet: "podcast" og "å podcaste" brukes også i en del tilfeller om bare det å legge en lyd- eller videofil ut på nettet, uten at det er mulig å abonnere. Se Podcast handboka