Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere

I en tid hvor levealderen øker og det er sterkt behov for seniorer i arbeidslivet er det at folk ikke ønsker å stå lenger i jobb en uheldig tendens.  Vi trenger flest mulig i arbeid for å opprettholde velferdsstaten.

Så hva er grunnen til at denne utviklingen kommer?  Det blir hevdet at det nå ikke er mer å hente fra pensjonsreformen, at selv om man må stå lenger i arbeid for å få samme pensjon vil det ikke gjøre at folk jobber lengre. Jeg er litt usikker på om dette stemmer. Det er for tidlig å avskrive at folk ikke vil jobbe lengre for å oppnå det samme på grunn av levealderjusteringen i de kommende år.

YS arbeidslivsbarometer for 2018 viser opplevelsen av trygghet og tilknytning til arbeidslivet generelt er god, samtidig som stadig flere føler seg berørt av digitaliseringen. Også når det gjelder arbeidsvilkår, stress og mestring synes de fleste situasjonen alt i alt er god, men oppfatningen av dette har vært lavere etter 2015. Generelt kan det sies at arbeidslivet i Norge er i god form.

Samtidig er utvikling og endringer blitt en stadig viktigere del av arbeidslivet, og dette er krevende for hver og en av oss. Kompetanse og utdanning er ikke hva det var, den går fortere ut på dato enn tidligere fordi samfunnets behov endrer seg så raskt.

Denne utviklingen kjenner også seniorene på, og det er vesentlig at man får delta i kompetanseutvikling og lære seg nye verktøy. Ifølge det seniorpolitiske barometeret har over halvparten opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller arbeidsmåter. Dette er en holdningsmessig utfordring.

Seniorer er som alle andre medarbeidere, man må føle at man har innflytelse, man må få ansvar og opplæring ved nye ting for å bli en produktiv medarbeider.  Ved spørsmål om man har deltatt på kurs, opplæring eller utdanning gjennom jobben de siste 12 månedene sier to tredjedeler av alle yrkesaktiv at de har hatt mulighet til det, mens 50% over 60 år har hatt samme mulighet. Det er positivt at så mange som 50% av seniorene har denne muligheten, men uheldig at tallet er lavere enn for yrkesaktive totalt.

Mye kan altså gjøres på den enkelte arbeidsplass når det gjelder å opprettholde seniorers mestringsfølelse. Samtidig er det vesentlig at det på samfunnsnivå legges til rette for økt formell etter-og videreutdanning. Dette for å opprettholde og videreutvikle kompetanse livet gjennom og dermed stå sterkere som senior. Politikerne må legge føringer og gi bevilgninger, arbeidsgivere må ha personalpolitikk som legger til rette for det, universiteter og høyskoler må tilby utdanning som treffer de behovene for kompetanse som arbeidslivet har,

Og så er det hver enkelt av oss. Vi må være villige til å ta det ansvaret det er å opprettholde vår egen kompetanse og jevnlig videreutvikle den. Det vil gi mestringsfølelse og arbeidsglede fremover.