Kirsti Margrethe Haave Myran

Kirsti jobber for tiden i Oi Trøndersk Mat og Drikke. Her blogger hun om saker som opptar henne som styremedlem i Naturviterne – Privat

Norsk Landbruksrådgiving, hvor jeg jobber, er for tiden inne i en historisk omstillingsprosess.  Pr i dag er rådgivingstjenesten spredd over 39 enheter over hele landet, og dette skal i løpet av 2016 ned i 9-12 enheter. Vedtaket innebærer ikke at kontorer blir lagt ned eller at ansatte skal sies opp, men vil medføre at enheter som fram til nå har vært selvstendige, skal slåes sammen med andre i geografisk nærhet.  Mange av enhetene i Norsk landbruksrådgiving har en lang og tradisjonsrik historie, med svært god kontakt lokalt. Når gamle «grenser» skal bort, og nye settes, er det naturlig at usikkerhet oppstår. Hva vil skje med systemene våre? Rutinene våre? Det gode samholdet? Vil vi miste arbeidskulturen vår?

Et suksesskriterium for å få til en god omstilling ved sammenslåinger, er å ha fokus på selve prosessen. Gjør en grundig kartlegging og analyse av de ressursene som finnes. Hva har vi faktisk å rutte med av kompetanse i en ny organisasjon? Bruk mye tid på å lære hverandre å kjenne. Klisjebefengte ord som åpenhet og dialog kan synes overflødig når man har et sterkt engasjement for en prosess, men det å sette seg ned og snakke sammen og skape forståelse for hva som er sjela på en arbeidsplass er viktig å bruke tid på.  Hva kan vi gi? Hva er det vi absolutt vil ha med videre fra «vår» arbeidsplass?  

Å gjøre endringer med ansatte sine arbeidsplasser er en prosess man skal ha stor respekt for, og her finnes mange muligheter for ikke å lykkes. I tillegg til å bruke god tid og kjøre redelige prosesser, finnes det profesjonell hjelp å få innenfor dette temaet hos Naturviterne. Her finnes både ansatte og tillitsvalgte med lang erfaring og høy kompetanse fra omstillingsprosesser og det kan gjennomføres skreddersydde omstillingskurs for en spesifikk arbeidsplass. Denne kompetansen kan minimere antall fallgruver i krevende tider i arbeidslivet. Bruk den!