Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Tillit, korte avstander og medvirkning har sikret høy produktivitet og omstillingsevne i det norske samfunn. Den norske lederen er et produkt av norsk kultur, men også av institusjoner, avtaler og lovverk i den norske modellen.

Til deg som er student – hvor mye lærer du om den norske modellen? Hva vet du om trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv? Et samarbeid og avtaleverk du blir en del av når du kommer ut i jobb. Til oss som har vært studenter – hvor mye lærte vi om dette før vi kom ut i arbeidslivet, ble ansatt eller leder i offentlig og privat virksomhet?

I idretten dyrker vi suksess og etablerer system for å lære av hverandre, f. eks gjennom Olympiatoppen. Hvor er Toppidrettssenteret for den norske arbeidslivsmodellen?

Rapporten om "Den norske lederen" synliggjør at framtidige norske ledere ved relevante studier i liten grad får kunnskap om den norske modellen de skal operere og lede i. Forskning bekrefter at den norske lederen er ulik ledere i mange land. Kjennetegn på norsk ledelse er tillit, åpenhet og medvirkning. Men dette er under press fra ulike hold. Medbestemmelsesbarometeret 2017 fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus bekrefter dette. Flere ansatte opplever mer autoritær ledelse enn før.

Studenter i Norge lærer lite eller ingenting om tariffavtaler og tillitsvalgte rolle før de kommer ut i arbeidslivet slår rapporten til Agenda fast. Hvordan skal da framtidige ledere kunne forvalte og videreutvikle den samfunnskapital det er å ha et velviklet samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte?

Mer kunnskap om vår modell må prioriteres høyere. Jeg har selv spilt inn til Akademikerne sentralt at vi i våre kanaler bør jobbe for at kunnskap om arbeidsliv, medvirkning og den norske modellen, må få større plass både i grunnskolen og ved universitet/høyskole.

Den leder som forstår den norske arbeidslivsmodellen blir en bedre leder enn den som ikke gjør det. En leder som bruker tillitsvalgte og fagforeninger som en ressurs, har best mulighet til å gjennomføre omstilling og innovasjon, og samtidig sikre et produktivt og godt arbeidsmiljø. Skal norsk ledelse fortsatt være et konkurransefortrinn må denne suksessen bli bedre kjent blant studenter. Kunnskap om norsk arbeidsliv gjør din fagkunnskap på andre områder mer verdt og anvendelig.

Kompetanse om den norske arbeidslivsmodellen bør være fast post i CV til alle jobbsøkende i framtiden.