Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Klimatoppmøtet i Paris er i gang, med forhandlere fra 196 land. Mer enn noen gang er det viktig å komme fram til en verdensavtale for å redusere klimafarlig utslipp. To-graders maksmålet virker fjernere enn noen gang.  Det vil bli varmere, hvor varmt avhenger av forpliktelsene og i hvilken grad landene og samfunnene evner å overholde de. Allerede nå vet vi at dagens vær- og klimasituasjon vil bli annerledes i år 2100. Tørke, flom, havnivåstigning, utryddelse av arter og matmangel vil bli de daglige avisoverskriftene hvis det ikke tas nødvendige grep nå.

En taktendring må til, eller rettere sagt et grønt skifte der verden må bli karbonnøytralt. Omstillingen må omfatte alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling vil være en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft. Det offentlige må sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur, en bærekraftig naturressurs- og arealforvaltning og bidra til utvikling av markeder gjennom egne investeringer og bruk av egen markedsmakt.

Vi vet altså mye hva som skal til for å skape et grønt skifte, og Naturviterne som fagforening har lenge uttrykt seg kritisk til manglende omstilling fra fossil økonomi til mer biobasert økonomi; Å skape en ny generasjon arbeidsplasser og velferdsutvikling i Norge basert på lavutslipp og bærekraftige produkter og tjenester. For hvert år som en stor del av omstillingen utsettes, så synker realismen i at det blir mulig å få til noe innenfor togradersmålet. Dessverre er ikke Norge den eneste sinken. Med løftene landene nå kommer med til klimatoppmøtet, vil verden være på vei mot 2,7 grader oppvarming, ifølge Det internasjonale energibyrået. Det trengs altså større kutt, og de bør helst komme før 2030. Hvis ikke må det kuttes svært kraftig – og dyrt – fra 2030 til 2050 for at togradersmålet skal være mulig å holde.

For å markere overfor Regjeringen og forventningene til klimatoppmøtet, deltok Naturviterne i Folkets Klimamarsj den 28. og 29. november under parolen «Grip muligheten – grønne jobber nå!». Vi er ikke den eneste fagforeningen som engasjerer seg i dette spørsmålet. International Trade Union Confederation (ITUC), verdens største sammenslutning for fagforeninger mobiliserer nå i Paris. ITUC organiserer 176 millioner arbeidere i 162 land. De erfarer at miljøaktivisme alene ikke er nok til å endre globale, økonomiske strukturer. Og politikerne eller næringslivet vil ikke gjøre det av seg selv. Derfor var ITUC vertskap for et internasjonalt klimatoppmøte for 200 fagforbund fra hele verden i Paris den 14. og 15. september, der målet var å sette lyset på grønne jobber.

Norge ønsker og har til nå spilt en aktiv rolle i de internasjonale klimaforhandlingene i Paris, bl.a. med å bygge tillit mellom land og å bevege forhandlingene fremover. Regjeringen ønsker en forpliktende avtale. Derfor er så det merkelig at Regjeringen på hjemmebane setter av mer ressurser til leting etter olje i Barentshavet enn å legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling for et lavutslippssamfunn, dvs. grønne jobber og velstandsutvikling basert på bioøkonomi. Norge trenger grønne arbeidsplasser nå!