Morten Ingebrigtsen Wedege

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Bli medlem her i Naturviterne

Ordene i overskriften fikk jeg høre fra en student som kom bort til Naturviternes stand på NTNU i forbindelse med fadderuka i fjor. Da hadde jeg gleden av å få stå på campus og fortelle om Naturviterne og alt det fantastiske vi gjør, og prøve å få flest mulig studenter fra naturvitenskapelige studieretninger til å melde seg inn nettopp hos oss.

Å bli medlem i en fagforening kan bli din hemmelige ingrediens til suksess i arbeidslivet

Spørsmålet er egentlig høyst relevant. Naturviterne er jo i bunn og grunn en fagforening. Vi er ikke en miljøorganisasjon og vi er ikke til bare for sosiale sammenkomster for studentene. Vi er her for medlemmenes trygghet, et ryddig arbeidsliv og for at utdanning skal lønne seg.

Det var da jeg innså at det er ikke nok bare å framsnakke Naturviterne for alt det bra vi gjør i lønnsforhandlinger, i arbeidet vårt med bærekraft og det grønne skiftet eller bank- og forsikringsavtalene våre. (Men alt dette er helt supert, altså!)

Det er også nødvendig å snakke litt om hvorfor medlemskap i fagforening også lønner seg for studenter – nær sagt uansett. Så kan det hende at noen da velger våre samarbeidende eller (grøss og gru) konkurrerende fagforeninger – men det lever jeg godt med.

Det viktigste er faktisk at du organiserer deg!

Da jeg var student, var jeg fullstendig uvitende om hva en fagforening var. Jeg visste ikke at en fagforening er en organisasjon som jobber for å ivareta arbeidstakeres og studenters rettigheter og interesser. Jeg trodde de bare var noen som streiket for å få mer penger.

Som student er det lett å bli oppslukt av lesing, oppgaveløsning og eksamener – tro meg det vet jeg alt om! Tanker om rettigheter i arbeidslivet og lønnsforhandlinger havner naturlig nok i bakgrunnen. Men faktisk handler alt vi gjør som studenter om å forberede oss til fremtidens arbeidsliv. Hvor stressende det enn kan høres ut. Etter endt utdanning venter en jobb og en arbeidskontrakt med en bedrift. Det er blant annet her fagforeninger kommer inn i bildet. En fagforening kan ta jobben på dine vegne med å sikre rettighetene dine som student og hjelpe deg med overgangen til arbeidslivet.

Hva er så disse fordelene ved å være med i en fagforening for deg som student? Først og fremst blir du en del av et fellesskap som kjemper for dine interesser. Det kan være konkret og nært som økt studiestøtte eller billigere kollektivtrafikk. Eller noe mer fjernt (men ikke mindre viktig) som rettighetene i framtidas arbeidsliv.

Som medlem i en fagforening blir du en del av et fellesskap som kjemper for dine interesser

Hvis framtida som arbeidstaker virker fjern, kan jeg trøste med at det stopper ikke med dette. Fagforeningene arrangerer også en rekke aktiviteter spesielt for studentmedlemmer. Dette kan være møter, kurs om jobbsøking og besøk på arbeidsplasser. Vi ønsker å gi deg både faglige og sosiale opplevelser, slik at du kan utforske arbeidslivet slik det passer for deg.

En annen viktig fordel med medlemskap i en fagforening er tilgangen til økonomiske fordeler for studenter. Dette inkluderer forsikringer som gir deg trygghet og beskyttelse, banktjenester tilpasset dine behov som student, karriereveiledning for å hjelpe deg med å lande drømmejobben, juridisk veiledning for å håndtere eventuelle konflikter eller spørsmål, og eksklusive rabattavtaler som kan bidra til å spare penger.

Og selv om jeg nå har snakket mye om fagforeninger generelt, mener jo jeg så klart at det er Naturviterne som er den beste fagforeningen for deg som studerer naturvitenskapelige fag.

Vi i Naturviterne er en fagforening med et særlig engasjement for miljø og bærekraft. Vi mener at for å skape verdier av naturen, må du ta vare på naturen og naturgrunnlaget. Og at kompetansen til deg som studerer naturvitenskap er helt nødvendig for at verden skal lykkes med den store omstillingen til et grønt samfunn.

Så hvorfor ikke bli medlem i en fagforening som student? Og helst hos oss i Naturviterne, så klart. Tenk på alt det positive det kan gi deg – kunnskap, støtte og en vei til suksess i arbeidslivet. Det er aldri for tidlig å ta de første skrittene mot en trygg og fremgangsrik karriere.

Medlemsfordeler for studenter i Naturviterne