Marie Kristine Kvendseth Rimstad

Skrevet av Petter Straumsnes Myrbakken, Christine Riis og Kaja Børsum.

Med forslag til statsbudsjett sier regjeringen nå nei til økt studiestøtte for studenter. I dag utgjør studiestøtten 1,2 G (~126.000 kr). Naturviterne og blant andre Akademikerne og LO har fremmet krav om å øke støtten til 1,5 G (~160.000 kr). Økt studiestøtte er en av våre hjertesaker. Alle skal ha lik rett på og tilgang til å gjennomføre høyere utdanning, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi mener at studiestøtten må økes til 1,5 G. I dag er mange studenter avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller tilleggslån. Studiestøtten er synkende i forhold til prisøkningen og gapet øker. Undersøkelse fra 2019 viser at 7 av 10 studenter var avhengig av jobb ved siden av studiene for å få økonomien til å gå opp. En økning i studiestøtten gir studentene mer tid og kapasitet til å være heltidsstudenter og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller. 

Før stortingsvalget var Arbeiderpartiet et av partiene som sa at de ønsket å øke studiestøtten, men de ville ikke tallfeste økningen. Senterpartiet sa også at de ville styrke studentenes kjøpekraft. I tillegg ønsket SV det samme. Likevel ser vi at statsbudsjettet ikke gjenspeiler det partiene selv sa de skulle gjøre om de kom til makten. Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) svarer nei til kravet om økt studiestøtte nå, foreløpig uten videre forklaring. Det er kun studenter med barn som kan forvente en økt studiestøtte for det planlagte statsbudsjettet, dette vil ikke hjelpe de resterende 9 av 10 studenter som er uten barn.  

Tidligere i år støttet vi NSO og Akademikerne sin ytring om økt studiestøtte. Den gangen sa leder for Akadmikerne, Kari Sollien at:


Dagens nivå er altfor lavt, og vi er bekymret for at mange vil velge bort det å studere og at gjennomføringsgraden vil bli lavere.

Dette er fortsatt en reell problemstilling.

LO-sekretær Kristin Sæther er også skuffet over signalene: 

Studenter klarer seg ikke uten deltidsjobb og/eller økonomisk støtte hjemmefra. Det er vel og bra med relevant arbeidserfaring, men de fleste jobbene studenter tar, er ikke relevante for de yrkene de utdanner seg til. Det å være student er en heltidsjobb i seg selv. Når man må jobbe stadig mer går det utover studiene.

Pandemien har hatt en negativ innvirkning på studenters økonomi. Flere essensielle ting har blitt dyrere og mange har mistet deltidsjobbene sine. Den europeiske studentundersøkelsen fra SSB viser at inntekten studenter får gjennom jobb har økt fra perioden 2016 til 2019. Ved siden av studiene, som allerede er svært tidkrevende for mange, tjente studenter gjennomsnittlig 9950 kr i måneden fra betalt arbeid i 2019. Dersom denne inntekten bortfaller ved tap av deltidsjobb står studenten i en situasjon der bistand fra Lånekassen er eneste inntekt. Enda man har mulighet til å ta opp mer lån gjennom Lånekassen for å få endene til å møtes er det magert sett i lys av høye leiepriser, sterk økninger i strømpriser og et forvarslet hopp i matvarepriser. 

En omfattende undersøkelse fra FHI viser at de som sliter mest med ensomhet og psykiske plager er unge aleneboende. Mange studenter faller innenfor denne kategorien, og en inntekt som ikke strekker til vil kunne ha en forsterkende effekt. En innfallsvinkel er å gi studentene økonomisk trygghet. Usikkerheten om en vil klare å betale husleien, strøm og andre regninger er krevende. Enkelte må ty til forbrukslån for å få endene til å møtes. Vi ønsker at regjeringen skal gi studentene økonomisk rettferd og like muligheter. Det er viktig å føle at innsatsen og evnen til å tilpasse seg blir satt pris på. Studentene har vært en sårbar og utsatt gruppe. En økonomiske støtte vil motivere studentene som har hatt 1,5 år med digital undervisning og redusere frafallet.

Krever svar

Vi er bekymret for at ingenting skjer med studiestøtten fremover. Ingen studenter bør være avhengig av å jobbe fast gjennom hele året. Mange har krevende studier hvor attpåtil en lav støtte bidrar til økt stress og press i hverdagen. Utdanningsminister Ola Borten Moe må svare på hva som er planene videre.

Hvor lenge må studenter belage seg på støtte fra foreldre, en ressurskrevende deltidsjobb eller i verste fall forbrukslån for å fullføre studieløpet? Hvis ikke i denne omgang Moe, når planlegger regjeringen å oppfylle valgløftene sine om økt studiestøtte?