Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Studentstyret i Naturviterne har utfordret meg til å starte det nye året 2020 med en bærekraftsuke.

Forbundsleder tar utfordringen.

Ambisjonen er å ha særlig oppmerksomhet på bærekraft og miljø i stort og smått, det som dukker opp og kan gjennomføres i og på en uke. Det blir dager både i Oslo som ukependler og dager hjemme i Ryfylke.

Medlemmer i Naturviterne har mye og god kompetanse om miljø og bærekraft i sitt virke, og følgelig et stort engasjement både i handlinger og holdninger for et bærekraftig samfunn. Gjennom bidrag fra den enkelte og i felleskap kan vi utrette mye.

Som leder av Naturviterne – "fagforeningen for akademikere med hjerte for bærekraft", er det med en viss ydmykhet jeg utfordrer min hverdag til å bli enda mer bærekraftig, forhåpentligvis til litt inspirasjon for meg selv og andre.

Norge er et langstrakt og mangfoldig land. Vi lever våre liv ulikt i ulike deler av landet. Det som er bærekraftig i by er ikke nødvendigvis bærekraftig eller et relevant alternativ i bygd og distrikt. Det som passer for en selv, passer ikke nødvendigvis for andre.

Oversatt til meg selv, det som er bærekraftig i Oslo er nødvendigvis ikke bærekraftig eller et alternativ hjemme i Hjelmeland, i en distriktskommune i Ryfylke.

Min bærekraftsuke startet med natt-tog Stavanger-Oslo søndag kveld kl. 2217. Tog bringer oss fra sentrum til sentrum. Vel framme i Oslo mandag morgen kl. 0725, er det bare en kort spasertur til Keysers gate 5, og Naturviternes kontor. Ha en god og grønn arbeidsuke, alle sammen.

__CPMMFILEID_HTML__::61746::::

__CPMMFILEID_HTML__::61760::::

__CPMMFILEID_HTML__::61723::::