Morten Ingebrigtsen Wedege

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Uansett hvordan vi velger å bruke ferien, så skal vi i Norge være glade for at vi har betalt ferie både som en lov- og avtalefestet rettighet. Dette kommer som et resultat av mange års fagforeningskamp av de som kom før oss. 

Retten til å koble av 

Som jeg antydet i innledningen, så er ikke jeg alltid like flink til å koble meg fra jobben, verken i ferien eller i fritiden ellers. Men retten til å koble fra jobben får stadig mer oppmerksomhet i EU, der «the right to disconnect» har blitt den store snakkisen i det siste. Dette kan innebære at det blir forbudt for arbeidsgiver å kontakte arbeidstakerne i deres fritid. I 2021 vedtok nasjonalforsamlingen i Portugal et slikt forbud.

En annen trend som henger sammen med denne utviklingen er den mye omtalte «quiet quitting-trenden» fra USA som har gått viralt på TikTok. Kort fortalt innebærer dette å møte opp på arbeid og gjøre akkurat den jobben du skal, men heller ikke mer. Og så ikke være tilgjengelig for arbeidsgiver, dersom det ikke er en del av jobbeskrivelsen. Helt nytt er nok dette ikke, men oppmerksomheten har økt betraktelig de siste par årene.

Fra et norsk perspektiv virker «quiet quitting» i sin mest ytterliggående form å være i overkant drastisk, kanskje særlig når vi snakker om kompetansestillinger. Mange av oss elsker jobben vår, og vil gjerne bidra til både arbeidsmiljøet og felles mål for virksomheten vi jobber i. Dette er jo kjernen i den norske modellen. Samtidig oppstår ikke slike trender i et vakuum, og kanskje er det et signal om at grensene mellom jobb og fritid for mange er blitt for flytende, og vanskelig å håndtere i hverdagen?

I en digital hverdag der jobben bare er noen tastetrykk unna stiller det en del krav til oss som arbeidstakere også. Selv om regelverket strammes inn, så har den enkelte av oss et ansvar for å koble fra og sette grenser. Og så må vi ha respekt for at vi er forskjellige; for noen kan det kanskje oppleves som mer stressende å komme tilbake til en full innboks, enn å slette unna litt underveis i ferien. Det viktigste er at vi er bevisste på valgene vi tar, og de konsekvensene de har for oss.

Og er du blant oss som kanskje sjekker e-posten litt for ofte i ferien, så kan det være nyttig å minne om at forskning viser at dette ikke nødvendigvis er bra for helsa. Det har i hvert fall jeg lagt meg på minnet, og i år skal jeg koble fra e-posten. Jeg lover. 

Riktig god ferie!  

Webinar: ferie og feriepenger

Vil du lære mer om rettigheter knyttet til ferie kan du følge vårt webinar
om ferie og feriepenger 6. juni.

Klikk på bildet under for påmelding 

Trygt arbeidsliv ferie og feriepenger