Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Veksten i oljenæringen i Norge har stagnert på grunn av overproduksjon, dermed lav oljepris og inntjening. Dette har ført til økende ledighet blant fagarbeidere og akademikere i takt med nødvendige omstillinger i oljeindustrien. Over tid har til og med næringen engasjert utenlandsk arbeidskraft, eks. ingeniører for å dekke behovet da våre universiteter ikke har maktet dette. Ingenting, verken i økonomien eller økologien kan ”vokse inn i himmelen”, og i alle fall ikke på knappe og ikke fornybare ressurser.

Kostnadsnivået og sløsingen med ressursene har vært alt for høyt.  At verden nå innser at fossile løsninger ikke er bærekraftige, forsterker effekten. Dette vendepunktet ville komme før eller siden, og dette kom ikke overraskende på næringen selv.  Vi ser at søkertilgangen på typiske oljerelaterte utdanninger stuper, snittkarakteren synker  og ungdommen velger nå andre studieretninger. Tall fra Samordna opptak 2015  viser økt interesse på 12 % for høyere natur- og landbruksfaglige utdanninger

På kort sikt fører bl.a. ledigheten til en etterlengtet tilgang på ingeniører i offentlig sektor. Der har det lenge vært smalhans, og eksempelvis måtte kommunene se seg utkonkurrert i tilgangen på bygg- og VAR-kompetanse.  Regjeringen har nå startet opp sine budsjettforhandlinger for neste år, og lekkasjer så langt kan tyde på stor satsing på nødvendig vedlikehold av infrastruktur og oppgradering av offentlig bygningsmasse i årene framover for å sluse ledig arbeidskraft dit.

Parallelt med dagens fallende oljeindustri, må det nå videreutvikles og bygges opp like viktige næringer og arbeidsplasser basert på en grønn økonomi. I den grønne økonomien er naturviterkompetansen svært viktig. Det har vi tatt til orde for, og flere som NHO og Innovasjon Norge har pekt på det samme. På Arbeidslivsdagen som Naturviterne arrangerte i forrige uke på Litteraturhuset, presenterte SSB v/ forskningssjef  Nils Martin Stølen tall som underbygger dette. Stølen kunne fortelle oss at etterspørselen og tilgangen på akademikere med naturvitenskapelig utdanning øker betydelig fram 2030.

I dag er det kommunevalg, om to år er det Stortingsvalg. Veivalgene framover blir viktig for den sittende regjering for troverdighet i det grønne skiftet.

Ha et godt valg!