Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

2015 blir et bra kantarell-år melder NRK-Telemark. 

Høsten er forbundet med å sanke bær og sopp til egen husholdning. Slike turer er god folkehelse, viktig avbrekk i daglig livet og pirrer nysgjerrigheten for naturen rundt oss. Sopp- og bærsanking er en bærekraftig tradisjon å formidle til våre barn. De fleste av oss er ikke stødig på de ulike sopptypene, og derfor har det i mange år har det vært mulig å kontrollere sopp, som har vist seg å være et populært tiltak. Senest i fjor sto sopplukkere i kø i timesvis for å få kontrollert soppen sin av soppkontrollører utdannet og godkjent av Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). Som eneste tilbud i sitt slag henviser myndighetene, blant annet Mattilsynet og Giftinformasjonen, til soppkontrollørene fra NSNF for råd om hvilke sopp man kan spise og hvilke som er giftige.  På NSNFs hjemmeside ser vi i årsberetningen for 2014 at forbundet har innrapportert 246 soppkontroller hvor i alt 6031 kurver har blitt kontrollert. Av disse inneholdt 260 kurver giftsopp. Konsekvensene for feilspising kan bli svært alvorlige, og kan i ytterste konsekvens føre til dødsfall.

Siden 2007 har den statlige støtten til denne kontrollen opphørt, men forbundet har fram til i dag brukt egne ressurser til å opprettholde tilbudet for soppsankere. Men nå varsler forbundet stopp, og landbruksdepartementet mener at sopplukkere må betale selv for kontrollen.

Naturviterne mener at myndighetene her driver med en klar forskjellsbehandling. Vi vet at Mattilsynet koordinerer og finansierer blåskjellvarslet, som er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Mens vi som bor i ”indre strøk”, og vil høste av skogens gull må heretter klare oss selv.

Hvor stor er betalingsvillighet for kontroll av en liten kurv med sopp?

Hva er samfunnsøkonomien i dette, når vi leser at eks. en levertransplantasjon koster 1,2 mill.kr og det bare i sykehusutgifter!

Jeg skjønner rett og slett ikke myndighetenes resonnement i denne saken, men jeg skjønner så pass at mange vil slutte med turer i skog og mark for å samle sopp, fordi følgene av feilspising er store. Da kjøper vi heller langreist og importert kantarell i butikken.

Bon appetit!