Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Rapporten ”Klima i Norge 2100” legges frem på en klimakonferanse i Oslo førstkommende tirsdag. Den er basert på den femte rapporten til FNs klimapanel, som slår fast at kloden får mer nedbør og høyere temperaturer: Klimaendringene vil medføre mer ekstremvær og forårsake mer flom og ras i årene som kommer.

Kommunene mangler kompetansen

Naturviterne mener en rekke kommuner mangler tilstrekkelig kompetanse til å omsette kunnskap om klimaendringer til faktiske tiltak.

Tall fra NIVI ”Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene” / 2014

  • 61 prosent av landets kommuner har 0,5 prosent årsverk eller mindre tilgjengelig for å drive samfunnsplanlegging.
  • 32 prosent av norske kommuner har 0,5 prosent årsverk eller mindre til arealplanlegging.
  • 28 prosent av kommunene har et fagmiljø (minimum to personer) for å ivareta kommunens arealplanlegging.

Jord, bakke og vegetasjon som flomdemping glemmes.

- Svært mange kommuner må sette seg mye bedre inn i hvordan de kommer til å bli rammet. Når de store vannmengdene kommer må vannet føres bort. Alt for mye areal i sentrum er lagt under asfalt uten naturlig flomdemping og tilstrekkelige rørgater. - Vi lurer på hva man egentlig har lært av flommene så langt, sier Knarrum.

- Nå kan ikke flom i elver og vassdrag bare løses av en enkelt kommune. Man må også se på vassdraget som helhet. Inngrep i vassdraget lengst opp, kan få fatale følger lenger ned. Dette krever helhetlig planlegging over kommunegrensene.

Naturviterne har i en årrekke pekt på viktige tiltak som:

  • hensyn til klimaendringer må styrkes i samfunns- og arealplanleggingen.
  • økt usikkerhet må håndteres lokalt og i interkommunale samarbeid.
  • kunnskapsgrunnlaget må styrkes gjennom kartlegging, overvåking og forskning.

Klimatilpasning sparer samfunnet for millioner

Klimatilpasning koster i fordelingskampen med helse, omsorg og skole. Naturviterne mener det ikke legges nok vekt på at nødvendige investeringer i klimatilpasningstiltak er forebyggende og vil gi enorme innsparinger i reduserte skader.

For spørsmål kontakt

Vebjørn Knarrum, forbundsleder Naturviterne
Mobil: 952 31 575