Naturviternes samfunnspolitikk

Naturviternes meninger

Som fagforening engasjerer Naturviterne seg i samfunnsdebatten. Organisasjonen er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Formålet er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling.

Naturviterne sin politikk og påvirkningsarbeid er forankret i to politiske plattformer:

Naturviterne bygger sine meninger på grunnlag av policy nedfelt i disse dokumentene og ytres bl.a. gjennom:

  • Høringer direkte til myndighetene eller gjennom Akademikerne
  • Naturviternotatene
  • Avisinnlegg og kronikker
  • Utspill til media
  • Meningsytringer på nettside, blogg eller andre sosiale medier

Fant du det du lette etter?