Krav til varslingsrutiner

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når "forholdene tilsier det".

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

Les mer om følgende emner:

Fant du det du lette etter?