Studnetstyret 2021-2022

Studentpolitikk

Studentstyret er det politiske talerøret for studentmedlemmene i Naturviterne. De skal ivareta studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser og fremme disse i samfunnet og i Naturviterne. Studentleder sitter også i hovedstyret i Naturviterne og har dermed en direkte påvirkning på organisasjonsutviklingen og politikken som føres.

Fant du det du lette etter?