Studentlandsmøtet i Naturviterne 2018

Vil du være med på Naturviternes studentlandsmøte?

13. mars er det studentlandsmøte. Da kan du være med å påvirke Naturviternes virksomhet.

Som medlemmer i Naturviterne har vi en kollektiv påvirkningskraft. Når flere organiserer seg og står samlet, kan vi utrette mer både i samarbeid og når vi stiller krav, enten motparten er universitetet, arbeidsgiver eller politikere.

JOBBER FOR ET MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN
Naturviterne jobber både med å påvirke arbeidsvilkårene for våre medlemmer, og å påvirke politikere og allmennheten i tråd med våre medlemmers interesser. For eksempel gjennom høringer i Stortinget eller gjennom media.

Naturviterne er for eksempel støttespiller i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og bidragsyter og medarrangør av Broen til framtiden som jobber for 100 000 klimajobber for å gi rom for å trappe ned petroleumvirksomheten i Norge. Vi jobber kort fortalt for et mer bærekraftig samfunn.

STUDENTPOLITIKK
Studentene har et eget univers i organisasjonen, og aktive studenter i Naturviterne jobber blant annet for å utvide studiestøtten fra ti til elleve måneder og for å opprettholde aktiviteten i lokallagene ute på universitetene, så vel som miljøpolitiske saker. 

Men hvem bestemmer egentlig hvilke saker Naturviterne skal arbeide for og hva Naturviterne skal mene? Jo, det er de av våre medlemmer som engasjerer seg! Kanskje du?

STUDENTENE HAR INNFLYTELSE
På landsmøtet er det medlemmene som vedtar Naturviternes tariffpolitiske plattform, som er grunnlaget for tariffavtalene på arbeidsplassene, og Naturviternes samfunnspolitiske plattform, som sier noe om hva vi skal mene og hvilke politiske saker vi skal jobbe for i politikken.

I tillegg velges et styre som blant annet har ansvar for driften av Naturviterne mellom landsmøtene.

Studentene har sitt eget studentlandsmøte, og også her er det valg av et eget studentstyre og godkjenning av handlingsplanen som studentstyret skal jobbe etter. Lederen av studentstyret er også representert i hovedstyret. 

LANDSMØTET 13. MARS
… går i bunn og grunn ut på å bestemme hva vi skal jobbe med, og hvem som skal sitte i styret. Vil du delta? Kanskje stille til valg? 

Les mer om studentlandsmøtet 2019 og meld deg på

Laster kommentarfelt ..

Fant du det du lette etter?