Verv tre studenter til Naturviterne og få gavekort på kr 500

Verv tre studentmedlemmer og få gavekort på kr 500!

Alle gode ting er tre? For hvert tredje nye studentmedlem vi registrerer at du verver, vil du motta et Universal Gavekort på kr 500!

Verv tre studentmedlemmer og få gavekort på kr 500!

Hver gang du verver tre nye studentmedlemmer, kvalifiserer du til et gavekort på kr 500.
Vervekampanjen gjelder i perioden 1. september – 31. desember 2020.

Medlemmer som verver tre studenter kvalifiserer til gavekort på kr 500.

Hvorfor en vervekampanje?

Vi ønsker å få så mange studenter på naturvitenskapelige fagretninger (les: miljø, biologi, klima, naturforvaltning, matvitenskap, realfag, bioteknologi, skogfag, fornybar energi, m.m.) som mulig til å bli kjent med Naturviterne student. Særlig relevant er vi for studenter som tar en master, eller planlegger en master, i sitt fag.

Vårt mål er et #grønttaktskifte. Det betyr at Naturviterne jobber for en bærekraftig fremtid med fokus på miljø og klima, og vi kjemper for et arbeidsliv basert på grønn verdiskaping.

Tre viktige grunner for medlemskap i Naturviterne:

  1. Du kan delta på Naturviternes faglige og sosiale arrangementer på studiestedet
  2. Du kan bli del av det sosiale og faglige nettverket Naturviterne har på studiestedet
  3. Du kan få hjelp til jobbsøking, karriereveiledning og andre arbeidslivsspørsmål

— og så er det mange gode lønnsomme fordeler:

Slik verver du:

  • Du må lese litt om hva som er fordelene med å være medlem i Naturviterne student.
  • Du må fortelle til din studentkollega som du vil verve om disse fordelene.
  • Du må få hen du verver til skrive ditt navn ("ververs navn") som verver på det elektroniske innmeldingsskjemaet vi har på nettsiden.

Når vil du motta din vervepremie?

Du mottar vervepremien når studentkontingenten (kr 290 for hele studieperioden) for din nyvervede studentkollega er bekreftet betalt.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte Erik Armand Iversen på eai@naturviterne.no.

Fant du det du lette etter?