Studetnstyret

Studiestøtten må økes til 1,5 G

Ny undersøkelse viser at dagens støtteordning ikke holder.

I en ny undersøkelse sier 52 % av de spurte studentene at studiestøtten ikke holder til å dekke utgiftene de har. Undersøkelsen er gjennomført av Senito Norge på bestilling fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Det kommer fram i undersøkelsen at mange er avhengig av hjelp hjemmefra, deltidsjobb eller til og med forbrukslån for å økonomien til å gå rundt. 

Studiestøtten må økes til 1,5 G

Studentstyret reagerte på resultatene i undersøkelsen og leder i studentstyret, Petter Straumsnes Myrbakken, kommer med flere argumenter for å øke studiestøtten: 


Petter Myrbakken Straumnes, leder i studentstyret i Naturviterne student

I likhet med NSO mener vi at studiestøtten fra lånekassen må økes til 1,5 G. Dette er et av punktene i Ungdomskravet 2021 og økt studiestøtte har vært en sak som studentstyret har kjempet for i lang tid. For å male et bilde av hvilken forskjell dette ville gjort for studentene kan man tenke seg at den ekstra støtten, fordelt utover et studieår, tilsvarer et matbudsjett hver måned. Det ville medført at færre studenter er avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller i verste fall forbrukslån for å få økonomien til å gå rundt.

En økning i studiestøtten vil gitt studentene mer tid og kapasitet til å fokusere på studiene samt redusert det psykiske presset. Det er faktisk et stort problem at svært mange ikke fullfører graden sin på normert tid. De økte statsutgiftene kan dermed i noen grad bli kompensert for hvis det medfører at flere blir ferdige på normert tid. Undersøkelsen tydeliggjør også at man skal stille spørsmål ved om prinsippet om lik tilgjengelighet og tilgang til utdanning blir oppfylt hvis majoriteten er avhengig av inntekt utover studiestøtten. Derfor bør partiene ta dette til seg fram mot stortingsvalget. Studiestøtten må økes til 1,5 G.

Laster kommentarfelt ..

Fant du det du lette etter?