Studentstyret støtter forslag til nye eksamensregler

Studentstyret støtter forslag til nye eksamensregler

Nytt forslag fra regjeringen skal endre på universitets og høyskoleloven. Krav om to sensorer ved vurdering av eksamen og beholde blind sensur ved klaging på eksamen.

Fredag denne uken legger regjeringen frem et forslag som endrer universitets og høyskoleloven. Loven har vært gjennomgått av Aune-utvalget som leverte en NOU med flere forslag til endringer i 2020. Et av forslagene var å gå bort fra blind sensur ved klaging på eksamenskarakter. Regjeringen avikker fra dette og kommer med følgende forslag:

  • Krav om to sensorer ved vurdering av eksamen
  • Beholde blind sensur ved klaging på eksamen

Studentleder, Petter Straumsnes Myrbakken, støtter regjeringes forslag: 

Petter Myrbakken Straumnes, leder i studentstyret i Naturviterne student

Her mener jeg at regjeringen har helt rett i sin vurdering og jeg støtter forslaget fullt ut. Å kreve to sensorer i stedet for én vil gi mer balanserte vurderinger. Å gå bort fra blind sensur ved klaging på karakter kan føre til at ny sensor blir påvirket av den opprinnelige vurderingen som studenten er uenig. Skal man forsøke å sikre en objektiv vurdering bør man derfor ikke gå vekk fra blind sensur.

At ulike sensorers vurdering av eksamenskarakter kan variere i stor grad har vi sett flere eksempler på i media og jeg kjenner til enkelte tilfeller selv. Forslagene som regjeringen legger frem vil forankre og bidra til en bedre, mer balansert og rettferdig vurdering av eksamenskarakterer for studenter.

Laster kommentarfelt ..

Fant du det du lette etter?