Naturviternes legat studiereise

Naturviternes legat

I Naturviternes legat kan du søke støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og studiereiser i privat regi.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og  studiereiser i privat regi. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr. 10.000,- og  kr. 1.000,-.
  • Alle medlemmer kan søke, også studenter.

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan. Støtten utbetales når studie/tur er gjennomført og kort rapport sendes inn til Naturviterne. 
  • Søknadsfrist annonseres i februar/mars 2020

Søknad sendespost@naturviterne.no

Les mer om følgende emner:

Fant du det du lette etter?