Møt studentstyret 2021-2022

Disse representerer alle våre studentmedlemmer de kommende 12 månedene. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Som studentmedlem i Naturviterne er du en del av et fellesskap som arbeider for de sakene som du og de andre studentmedlemmene bestemmer at vi skal arbeide for. Gjennom studentenes eget landsmøte har Naturviterne student nå valgt et nytt styre som skal jobbe for de sakene som angår studentene.

– Studentene kommer inn med rykende fersk kunnskap og stort engasjement. De er med på å påvirke hele organisasjonens arbeid gjennom sin egen representant inn i styret, som er Naturviternes øverste myndighet utenom landsmøtet, og gjennom studentstyrets arbeid ellers, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Hun benytter anledningen til å takke styret for den foregående perioden for innsatsen. To av tre tok gjenvalg inn i det nye styret, mens Solveig Schjetne Valheim forlater studentstyre etter å ha sittet som leder i flere styreperioder.

– Studentstyret har vært synlige i mange saker, og har gjort en viktig jobb for studentene i en pandemi som har gått hardt utover studenttilværelsen. Solveig skal ha en stor takk for innsatsen både i studentstyret og som studentambassadør i en årrekke, sier Skaug.

Noen av sakene studentstyret har vært opptatt av i det siste er

Leder: Petter Straumsnes Myrbakken (UiT)

Petter er ikke helt ny i gamet. Han var også styremedlem i fjor, og har engasjert seg politisk i flere saker.

Som mange andre studentmedlemmer, meldte Petter seg inn da han snublet over en hyggelig naturvitergjeng på en stand. I dette tilfellet i bygningen som går under navnet Fiskerihøgskolen i Tromsø. Vår nye styreleder bor nemlig Nordens Paris, og studerer fiskeri- og havbruksvitenskap på fjerde året ved Norges arktiske universitet (UiT).

– Naturviterne er ikke så kjent i Tromsø som ved mange andre universiteter, og jeg syntes det hørtes spennende ut å være med på å gjøre det større og være med på å påvirke saker særlig innenfor havbruk og forvaltning, sier Petter.

Petter er opprinnelig fra Målselv, en kommune med to koronasmittede på den verste dagen og ni totalt gjennom hele pandemien, og som ellers er kjent for Målselvfossen, laksefiske og verdens nordligste dyrepark. Men nå bor han altså i Tromsø, og i skrivende stund har byen vært nedstengt i to uker. Han bor på hybel sammen med en annen person, men bedyrer at de holder humøret oppe til tross for en mer isolert og mindre sosial tilværelse.

– Vi skulle kanskje gjeninnført søringkarantenen, sier han, og møter med det problemene på ekte nordnorsk vis, med humor og glimt i øyet.

Som student i innen fiskeri- og havbruksvitenskap, er det også dette feltet Petter er mest opptatt av politisk. Han har blant annet skrevet en kronikk/blogginnlegg om det å fiske etter raudåte, hvor han advarte om at høstingen av raudåte har potensiale til å skape store og uventete ringvirkninger i økosystemet.

– Ellers er jeg også spesielt opptatt av kystpolitikken og fiskekvoter, som går mer på den sosiale bærekraften og bosetningen langs kysten. Kvotesystemet har skapt problemer for mange enkeltpersoner og kystsamfunn, sier Petter.

Nestleder: Sina Andrine Hareide Killi (NMBU)

Som nestleder har vi også fått en med et års fartstid i studentstyret bak seg. Sina studerer landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, og har sammen med tidligere styreleder i studentstyret, Solveig Schjetne Valheim, blant annet engasjert seg for parkene – som vi under pandemien har trengt mer enn noen gang.

Sina har vokst opp i Oslo sentrum, og det er kanskje derfor hun er spesielt opptatt av grøntarealer som steder for å møtes eller trene, i folkehelseperspektiv, men også av andre grunner.

– I byen kan grøntområder holde på regnvannet, og regnvannet kan lagres der over tid i etterkant av styrtregnet. Dette er en økosystemtjeneste vi sårt trenger å bevare i byene, sier Sina.

Hun mener hundremeterskoger, parker og grønne tak blir stadig viktigere å verne om når byer skal fortettes.

– Vi trenger mer plass til å bo, men vi trenger også å bevare grøntområdene som trengs for å trives, sier hun, og mener studentstyret er en fin kanal for å sette søkelyset på politiske saker og for å bevisstgjøre både andre studenter og et større publikum.

Styremedlem: Kaja Børsum (UiO)

Kaja Børsum er ny i studentstyret i år, og studerer biovitenskap i hjembyen sin ved Universitetet i Oslo (UiO). Da koronapandemien kom over oss måtte hun avbryte utvekslingen, og jobbe hardt for å unngå å «tape» et semester.

– Det var jo trist å måtte avbryte utvekslingen, og studentene i dag mister selvfølgelig også mye av det sosiale, sier Kaja.

Det var også det sosiale aspektet som bragte Kaja til Naturviterne. Hun hadde venninner blant Naturviternes ambassadører og ble med på flere sosiale arrangementer.

– Her fikk jeg mange gode opplevelser, og jeg fikk lyst til å bli med på mer av det sosiale. Jeg ble derfor ambassadør. Så gikk jeg inn i studentstyret nå, da, fordi jeg også vil være med å fremme saker og å påvirke, i tillegg til å lære mer om hvordan en fagforening jobber og fungerer.

Matsvinn, naturtyper, habitater, organismer, forurensning og adferdsmessig påvirkning er ord som kommer opp etter vi spør Kaja hva hun interesserer seg for, og nevner i forbifarten at både mor og far er biologer. Men i utdanningen retter hun seg mot genetikk og celler.

– Mitt interessefelt er mer i retning av naturmangfold og organismer enn av klima, og celler og genetikken er et viktig grunnlag og er et felt hvor kunnskapen er i rask utvikling, sier Kaja.

Laster kommentarfelt ..

Fant du det du lette etter?