Møt det nye studentstyret

Nytt studentstyre er konstituert og skal framover jobbe for at både studiehverdagen din og verden blir litt bedre.

Studentstyret blir valgt på det årlige studentlandsmøte, som i år ble gjennomført digitalt. Studentlandsmøtet er det øverste organet i Naturviterne student, og mellom landsmøtene er det studentstyret som leder denne sektoren i organisasjonen. Det nye studentstyret skal jobbe for saker som er viktige for studentmedlemmene våre og er et talerør for disse sakene utad og innad i organisasjonen. Lederen i studentstyret er også representert i hovedstyret, slik at studentene har en betydelig påvirkningskraft i Naturviterne. 

Studentstyret har blitt konstituert og startet arbeidet med sitt betydningsfulle verv. Tidligere har studentstyret bl.a. fremmet utvidelse av studiestøtten som har økt til 11 måneder. Til neste år er det stortingsvalg og studentstyret vil jobbe aktivt med å fremme studenters interesser så de blir hørt av politikere. Her blir #grønttakskifte en viktig sak som fremmer forslag til tiltak alle partier kan implementere i sine partiprogrammer. Dette er tiltak som både verner om og skaper verdier i naturen, og naturviterkompatense er essensiell i denne sammenheng. Det vil sikre flere grønne jobber for våre studentmedlemmer når de skal ut i arbeidslivet.

Dette er det nye studentstyre i Naturviterne:

Leder – Solveig Schjetne Valheim (NMBU)

- Hva studerer du?

Jeg går femte året i landskapsarkitektur på NMBU.

- Hva fikk deg til å velge dette studiet?

Det å ha muligheten til å være med å gjøre en forskjell for folk ved å påvirke det fysiske miljøet synes jeg er veldig spennende! I tillegg gir landskapsarkitekturen gode muligheter for å kombinere min interesse for natur og design.

- Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

Jeg kjente til Naturviterne allerede før jeg ble student, men meldte meg inn i ble videre engasjert da jeg møtte flotte, engasjerende mennesker på stand. Naturviternes tydelige miljø- og bærekraftprofil var et veldig viktig poeng for meg!

- Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

Gjennom studentstyret har jeg lyst til å jobbe for å gjøre det litt bedre å være student i Norge i dag. Ettersom jeg selv skal ut i arbeidslivet til sommeren er jeg også opptatt av at en slik overgang skal være et positivt skifte og alle i denne fasen skal være trygge på at de har en god støttespiller og medhjelper hos Naturviterne.

- Har du noen fanesaker du vil arbeide for i studentstyret?

En trygg og sikker overgang fra studentliv til arbeidsliv blir viktig for meg denne perioden. I tillegg jobber Naturviterne med spennende og viktige saker, og jeg ønsker blant annet å fremme #grønttaktskifte frem mot valget i 2021.

 

Nestleder – Sina Andrine Hareide Killi (NMBU)

- Hva studerer du?

Jeg studerer landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på fjerde året

- Hva fikk deg til å velge dette studiet?

En interesse for både miljø og design. Jeg syns det er veldig spennende å kunne forme uterommene vi mennesker oppholder oss i og samtidig kunne være med å skape en grønnere fremtid.

- Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

Jeg ble introdusert for fagforeningen av en naturviter i klassen. Jeg hadde lenge hatt lyst til å ta del i et faglig nettverk på skolen, og de gode fordelene og det store fokuset på bærekraft overbeviste meg om at dette var en forening å satse på.

- Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

Jeg syns det er spennende å kunne påvirke Naturviterne sitt arbeid med både andre studenters og mine egne tanker og meninger. Jeg ser også på dette som en veldig god mulighet for læring.

- Har du noen fanesaker du vil arbeide for i studentstyret?

Å sikre alle studentmedlemmene gode avtaler og like muligheter for en trygg overgang til arbeidslivet, samt fremme det grønne skiftet.

 

Styremedlem - Petter Straumsnes Myrbakken (UiT)

- Hva studerer du?

Jeg studerer fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT, og er på første semester i masteren med spesialisering i ressursforvaltning.
- Hva fikk deg til å velge dette studiet?

Med økt behov for sjømat i verden ønsker jeg å være en del av de som passer på at vi forvalter ressursene på en forsvarlig og bærekraftig måte. Leve havet!

- Hvordan ble du kjent med Naturviterne, og hva fikk deg til å melde deg inn?

Jeg ble kjent med Naturviterne via stands og informasjonsmøte på UiT dette året, så jeg er relativt fersk. Jeg meldte meg inn fordi jeg innså hvor relevant denne fagforeningen var for meg og mitt studie.

- Hvorfor ønsker du å bidra i studentstyrets arbeid?

Jeg ønsker å være med på å få naturviterne til å vokse seg større og bli mer synlig i nord! Jeg ønsker å bidra med å tilrettelegge for flere relevante kurs, arrangement og foredrag som beriker studentenes hverdag, både sosialt og faglig.

- Har du noen fanesaker du vil arbeide for i studentstyret?

Det må jo bli å øke fokuset på forvaltningen av den marine sektoren. Blått taktskifte samtidig som den grønne. Jeg vil også jobbe for at studentene og næringslivet får knyttet bedre kontakt med hverandre.

 

 

Laster kommentarfelt ..

Fant du det du lette etter?