Ulykkesforsikring

Hos Naturviterne er du som studentmedlem automatisk dekket av vår ulykkesforsikring – i hele verden, 24 timer i døgnet.

Alle studentmedlemmer i Naturviterne er inkludert av en kollektiv ulykkesforsikring gjennom Storebrand.

Forsikringen gjelder for student med betalt medlemskap i Naturviterne.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie.

Forsikringen gjelder under foreningens profesjonsstudier i hele verden. Det forutsettes godkjent medlemskap i Norsk Folketrygd. Forsikringen er kun gyldig for medlemmer som har inngått avtale om denne forsikringen i medlemskapet.

Utenlandsstudenter: Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. For andre studenter gjelder regel at det søkes om medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Forsikringssummer:

 

Fant du det du lette etter?