Ulykkesforsikring

Hos Naturviterne er du som studentmedlem automatisk dekket av vår ulykkesforsikring.

Alle studentmedlemmer i Naturviterne er inkludert av en kollektiv ulykkesforsikring.

  • Forsikringen gjelder kun hvis du har gyldig medlemskap i Naturviterne.
  • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie.

Forsikringen gjelder under foreningens profesjonsstudier i hele verden. Det forutsettes godkjent medlemskap i Norsk Folketrygd. Forsikringen er kun gyldig for medlemmer som har inngått avtale om denne forsikringen i medlemskapet.

Utenlandsstudenter: Medlemskap i Norsk Folketrygd beholdes dersom man mottar stipend eller lån fra Statens Lånekasse. For andre studenter gjelder regel at det søkes om medlemskap. For godkjente studier i utlandet vil dette kun være en formell søknad hvor innvilgelse skjer automatisk.

Forsikringen gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet.

Forsikringssummer:

  • Forsikringssum ved 100 % medisinsk invaliditet etter ulykke: kr. 500.000,-
  • Død etter ulykke: kr 50 000
  • Last ned forsikringsbeviset som gjelder perioden 01.01.19 - 31.12.19

 

Fant du det du lette etter?