Økt studiestøtte

Alle skal ha lik rett på og tilgang til å gjennomføre høyere utdanning, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi mener at studiestøtten må økes til 1,5 G. I dag er mange studenter avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller tilleggslån. En økning i studiestøtten gir studentene mer tid og kapasitet til å være heltidsstudenter og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller.

Vi ønsker også at studenter ikke skal ekskluderes fra støtteordninger, slik mange fikk lide av under pandemien. Er man permittert bør man ha samme rett til støtte, selv om man får penger fra lånekassen. De studentene som jobber deltid er gjerne avhengig av denne inntekten.

Fant du det du lette etter?